Det här gör Röda Korset i Åboland just nu

"Frivilliga är stommen i vår hjälpverksamhet"

 

Vi fortsätter dialogen med myndighet och kommuner, förstärker beredskapen och fortsätter nödinsamlingen. Det här gör Röda Korset i Åboland just nu. 

 

Ständig kontakt med kommunerna om lokala hjälpbehovet 

Röda Korsets roll i krissituationer är att stöda och hjälpa myndigheterna i landet.  

Just nu håller vi kontinuerlig kontakt med myndigheter, församlingar och kommuner kring hur Röda Korset kan hjälpa. Dialog förs på nationell, regional och lokal nivå. Alla avdelningar har startat hjälpverksamhet. 

Röda Korsets frivilliga på Kimitoön har hjälpt kommunen att inreda lägenheter i Dalsbruk för att förbereda mottagandet av eventuella flyktingar. 

I Pargas förstärker den lokala avdelningen beredskapen att hjälpa staden i mottagandet av flyktingar. Man kartlägger vad avdelningen kan göra. 

Röda Korset i Korpo har delat ut köpkort till ukrainare som kommit till Korpo. 

Vi håller också kontakta med mottagningsenheten i Pansio och vårt granndistrikt Varsinais-Suomen piiri. 

Beredskapen i distriktet stärks 

Vi förstärker beredskapen i våra avdelningar genom att utbilda frivilliga. De första kurserna startar inom mars. Utbildningarna stöder de frivilliga i eventuella framtida hjälpuppdrag och därför planerar och anpassar vi våra kurser för att bättre motsvara det aktuella läget. 

Psykosocialt välmående och krigets lagar lyfts fram 

Den humanitära krisen i Ukraina väcker många känslor och reaktioner som oro, rädsla, sorg och känsla av otrygghet och orättvisa. Det är viktigt att respektera egna och andras reaktioner. Det hjälper att upprätthålla vardagsrutiner, motionera, samtala, göra avslappningsövningar och begränsa nyhetsuppföljningen. Det är viktigt för ens egen kristålighet i en situation som pågår länge. 

Det kan också hjälpa att bekanta sig med krigets lagar (internationella humanitär rätt). Krigets lagar gäller alla parter i en väpnad konflikt och skyddar dem som inte eller inte längre deltar i anfall. Vi planerar infotillfällen om krigets lagar för frivilliga och utomstående. 

Nödinsamlingen till Katastroffonden fortsätter 

Webbössorna våra avdelningar skapat är fortfarande öppna och i en del avdelningar fortsätter också den traditionella bössinsamlingen. Hittills har Åboland samlat in ca 20 000 euro obundna medel till Katastroffonden. 

Här hittar du alla Åbolands webbössor. 

FRK Korpo avdelnings webbössa 

FRK Åbo svenska avdelnings webbössa 

FRK Houtskär avdelnings webbössa 

FRK Nagu avdelnings webbössa 

FRK Pargas avdelnings webbössa 

FRK Hitis avdelnings webbössa 

Läs mer om hur pengarna används här: https://www.rodakorset.fi/finlands-roda-kors-startar-en-nodhjalpsinsamling-for-att-hjalpa-de-lidande-i-ukrainakonflikten/