Kaninen Hjälpjösse är en annorlunda krishjälpare!

Anu Pensola
Fotograf: Anu Pensola
"Hjälpjösse"

Hjälpjösse är stickad med kärlek och tröstar barn som har upplevt otäcka saker. Hjälpjössen ger stöd och glädje åt den som håller Hjälpjösse i tassen.

Barn som flyr kriser behöver nu hjälp av Hjälpjössen! Vårt mål är att alla barn som kommer till Finland genom flyktingmottagningen ska få en Hjälpjösse som vän.

Konstnären Anu Pensola designade ursprungligen Hjälpjössen i början av 2000-talet för Röda Korsets program i Psykiskt stöd, men nu har instruktionerna för Hjälpjössen uppdaterats på initiativ av FRK Åbo finska avdelning. Kaninen har dessutom "kusiner" runtom i världen, t.ex. australiensiska Trauma Teddy har samma uppdrag som vår Hjälpjösse.

Du kan lämna din Hjälpjösse vid FRK Åbolands distrikts kansli,Kasksigatan 13 A 3 vån, på tisdagar- torsdag kl. 10-16

I första hand delar Röda Korset ut Hjälpjössarna till barn via mottagningscentralerna eller kommunerna, men om inte alla Hjälpjössar hittar sitt eget barn den vägen, kan Hjälpjössen även ges till andra barn i kris, exempelvis via Hemlandshjälpen.

Anu Pensola (Instagram: @anupen_villisiipi) äger stickmönstret för Hjälpjössen. Arbetsinstruktioner eller Hjälpjössar gjorda i enlighet med det är förbjudna att sälja. Hjälpjössar kan endast ges bort eller tas emot som gåvor.

Nedan hittar du anvsiningar på hur du kan sticka din egen Hjälpjösse!