Beredskapsövning Skydd

Taina Keinänen
Fotograf: Taina Keinänen

Finlands Röda Kors upprätthåller sin hjälpberedskap med hjälp av beredskapsplanering, utbildning och aktiva övningar. Vart tredje år ordnas en riksomfattande beredskapsövning som hela organisationen deltar i. Ett av huvudmålen i verksamhetsstrategin är att “Hjälpen finns nära”. Vi vill vara en snabb och pålitlig hjälpare överallt i Finland när något överraskande inträffar.

Temat för årets riksomfattande beredskapsövning är verksamhet vid evakueringssituationer. Evakuering är en hjälpsituation där ett stort antal människor behöver hjälp snabbt. Evakuering är en av de mest typiska situationerna där myndigheterna ber om hjälp av Röda Korset.

FRK Åbo svenska avdelning ordnar en bordsövning tillsammans med FRK Åbolands distrikt. Avsikten med bordsövningen är att avdelningen ska ha en tydlig arbetsfördelning vid en eventuell olycka, kunna hjälpa till med att evakuera personer samt ta emot och sköta om de evakuerade. Bordsövningen ordnas 5.5.2022 kl. 17.00 på FRK Åbolands distrikt, Kaskisgatan 13.

Du kan anmäla dig till övningen här: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/15096.

Alla är välkomna med!

Kontaktperson:
Robert Paul
robert.paul@medidocs.fi