Röda Korset i Åboland premierade frivilliga på årsmötet i Iniö

Lördagen den 23.4 ordnades Röda Korset Åbolands distrikt stadgeenliga årsmöte. I år kunde årsmötet ordnas fysiskt på plats på Iniö.

– Tredje gången gillt - nog har vi fått vänta på att få mötas ansikte mot ansikte. Jag vill här tacka alla våra frivilliga och anställda för det hårda arbetet under coronatiden och nu igen i Ukraina krisen. Att ställa upp och hjälpa! Det har ni gjort utomordentligt bra under de senaste åren! säger Päivi Kuntze, distriktsordförande i Åboland.

Under mötet behandlades stadgeenliga ärenden och uppmärksammandes de frivilliga som fått utmärkelser. Förtjänstmedaljer tilldelas frivilliga som erkänsla för utomordentligt förtjänstfull och mycket långvarig verksamhet eller exceptionellt betydelsefulla insatser till direkt förmån för Finlands Röda Kors och dess syften. Röda Korset kunde premiera två guldmedaljer, fyra silvermedaljer, sexton bronsmedaljer och sex förtjänsttecken.

Guldmedalj får Marcus Holmström, Kimito och Susanne Piekkala, Kimito.

Silvermedalj får Susanne Bergholm, Korpo, Rainer Sukala, Korpo, Bror Berg, Pargas och Esko Lundén, Pargas.

Bronsmedaljer delas ut till Kristiina Heinonen, Iniö, Marja Lundell, Iniö, Lars Mattson, Iniö, Birgitta Holmström, Kimito, Gunlög Hägg, Kimito, Majel Johansson, Korpo, Tove Dahlsen, Nagu, Karl-Gustav Laurén, Pargas, Lena Långbacka, Pargas, Kristina von Weissenberg, Pargas, Daniela Sundberg, Pargas, Mona Blok-Andersen, Åbo svenska, Ulla-Stina Engström, Åbo svenska, Eivor Huldén, Åbo Svenska, Anita Jansson, Åbo svenska och Ulla Stendahl, Åbo svenska.

Förtjänsttecken fick Pia Karlsson, Iniö, Gunilla Avellan, Kimito, Hannele Johansson, Kimito, Stina Tiainen, Kimito, Sven Bredenberg, Korpo och Julia Lundstén, Västanfjärd

Lördagen den 23.4 ordnades Röda Korset Åbolands distrikt stadgeenliga årsmöte. I år kunde årsmötet ordnas fysiskt på plats på Iniö.

– Tredje gången gillt - nog har vi fått vänta på att få mötas ansikte mot ansikte. Jag vill här tacka alla våra frivilliga och anställda för det hårda arbetet under coronatiden och nu igen i Ukraina krisen. Att ställa upp och hjälpa! Det har ni gjort utomordentligt bra under de senaste åren! säger Päivi Kuntze, distriktsordförande i Åboland.

Under mötet behandlades stadgeenliga ärenden och uppmärksammandes de frivilliga som fått utmärkelser. Förtjänstmedaljer tilldelas frivilliga som erkänsla för utomordentligt förtjänstfull och mycket långvarig verksamhet eller exceptionellt betydelsefulla insatser till direkt förmån för Finlands Röda Kors och dess syften. Röda Korset kunde premiera två guldmedaljer, fyra silvermedaljer, sexton bronsmedaljer och sex förtjänsttecken.

Guldmedalj får Marcus Holmström, Kimito och Susanne Piekkala, Kimito.

Silvermedalj får Susanne Bergholm, Korpo, Rainer Sukala, Korpo, Bror Berg, Pargas och Esko Lundén, Pargas.

Bronsmedaljer delas ut till Kristiina Heinonen, Iniö, Marja Lundell, Iniö, Lars Mattson, Iniö, Birgitta Holmström, Kimito, Gunlög Hägg, Kimito, Majel Johansson, Korpo, Tove Dahlsen, Nagu, Karl-Gustav Laurén, Pargas, Lena Långbacka, Pargas, Kristina von Weissenberg, Pargas, Daniela Sundberg, Pargas, Mona Blok-Andersen, Åbo svenska, Ulla-Stina Engström, Åbo svenska, Eivor Huldén, Åbo Svenska, Anita Jansson, Åbo svenska och Ulla Stendahl, Åbo svenska.

Förtjänsttecken fick Pia Karlsson, Iniö, Gunilla Avellan, Kimito, Hannele Johansson, Kimito, Stina Tiainen, Kimito, Sven Bredenberg, Korpo och Julia Lundstén, Västanfjärd.

Päivi Kuntze fortsätter som ordförande i distriktsstyrelsen och Jeanette Laaksonen som viceordförande. I styrelsen sitter Helena Schmidt, Houtskär, Lotta Söderlund, Iniö, Mariette Funck, Västanfjärd, Eva Högnäs, Hitis, Ida Nordell, Åbo svenska, Inger Wiklén, Korpo (ny), Stig Hågensen, Pargas, Emma Westerlund- Eklund, Nagu (ny), Alexandra Lehtinen, Åbo svenska och Susanne Piekkala, Kimito (ny).

Mer info:

Distriktets ordförande Päivi Kuntze
paivi.a.kuntze@gmail.com, 050 600 800

Verksamhetsledare Annalena Sjöblom
annalena.sjoblom@redcross.fi, 0400 838 675