1400 frivilligtimmar har gjorts i Åboland för Ukraina

Amelia Bondegård/FRK Åboland
Fotograf: Amelia Bondegård/FRK Åboland
"Daniel Zilliacus och Ken Lindén bär in en soffa till an av lägenheterna i Dalsbruk i början av april. Lägenheterna är inredda med skänkta saker och hjälpviljan har varit stor. "

Över 500 olika hjälpinsatser gjorda och rekordsumma insamlad för de som drabbats av konflikten i Ukraina under våren. Röda Korset fortsätter stöda de nyanlända ukrainarna i regionen. 

Konflikten i Ukraina har synts även i Röda Korsets Åbolands hjälpverksamhet. Sedan 24 februari har det gjorts 1432 frivilligtimmar fördelat på 524 olika hjälpinsatser. Frivilliga har ställt upp som insamlare i Röda Korsets nödinsamling, möblerat och ställt i ordning lägenheter samt köpt förnödenheter och köpkort för de nyanlända som flytt Ukraina. En del frivilliga har också stött nyinflyttade genom vänverksamheten. 

Sjutton personer i veckan har under våren fått hjälp via Röda Korset Åboland. Drygt en tredjedel av dem var barn.  

Att hjälpa vid kriser och olyckor är Röda Korsets kärnverksamhet, säger Annalena Sjöblom, verksamhetsledare på Åbolands distrikt. 

- Genast i början av mars märkte vi att viljan att hjälpa var stor. Många nya frivilliga har engagerat sig under våren och hittat sin plats hos oss, säger hon. 

Nödinsamlingen gav rekordsumma  

Nödinsamlingen för de som drabbats av konflikten i Ukraina startade den 25 februari och de åboländska lokalavdelningarna var snabbt igång med sina insamlingar. 

I distriktet har 75 000 euro samlats in till Katastroffonden. Åttio procent av de insamlade medlen har kommit genom traditionell bössinsamling. Tjugo procent har kommit via elektroniska kanaler som MobilePay eller webbössor. 

Både privatpersoner och föreningar har engagerat sig i insamlingen, säger Viveca Pyy, insamlingsledare i Pargas avdelning. 

- Insamlingen gick över förväntat och många insamlare var överväldigade av hur givmilda människorna var. Det är ett fantastiskt resultat, säger Pyy. 

Med hjälp av de insamlade medlen kan Finlands Röda Kors bland annat skicka biståndsarbetare och materiellt bistånd till Ukraina och dess närområden samt bistå flyktingar som kommer till Finland. 

Röda Korset Åboland fortsätter hjälpa 

Röda Korset fortsätter hjälpa de som flytt Ukraina och stöda myndigheterna en lång tid framöver. Läxhjälp, vänfamiljer och integrationsstödjande verksamhet är några exempel på hur Röda Korset hjälper nyanlända. 

Också behovet av mathjälp ökar, samtidigt som matsvinnet som används i mathjälpen minskar. Det här blir en svår ekvation att lösa, säger Axel Gröndahl som koordinerar projektet Mathjälp i Röda Korset Åboland. 

- Vi tittar nu på hur vi skulle kunna stöda och samarbeta med de aktörer som redan har någon form av mathjälp. För oss är det viktigt att det också finns en social dimension i matutdelningen, säger Gröndahl. 

Det finns alltid plats för fler frivilliga. Hitta ditt sätt hjälpa och kom med som frivilliga på rodakorset.fi. 

Mer info: Annalena Sjöblom, 0400 838 675, annalena.sjoblom@redcross.fi