Nya idéer – färdiga material

Behöver du tips för att skapa gruppsammanhållning i klassen eller planerar du redan temadagar för läsåret? 

Våra omformade studiematerial ger dig stöd för situationer av många slag, oavsett om du letar efter idéer till smärre undervisningsstunder eller större teman.

Kompiskunskaper, klimatförändringen, första hjälpen, jämlikhet och krigets regler är viktiga teman för oss varav vi har sammanställt mångsidiga helheter på finska, svenska och engelska för ditt bruk. Våra studiematerial är helt gratis och de är sammanställda för att vara så lätta som möjligt att ta i bruk. Bekanta dig med dem här. 

Välkommen att delta i Hungerdagsinsamlingen 22–24.9! 

Tack vare pengarna vi samlar in till katastroffonden kan Röda Korset även i fortsättningen hjälpa i Finland och överallt i världen. Gör så här:

  • Fatta beslutet att delta i Hungerdagen och utse en ansvarig person för din skola.
  • Kolla Hungerdag-sidan för skolor. Där finns en massa roliga och nyttiga saker kring insamlingen.
  • Bekanta dig med det förnyade undervisningsmaterialet. Det innehåller saker att titta på och göra för en hel temadag. 
  • Du får insamlingsredskapen, tips och hjälp av FRK:s frivilliga på din ort. Du kan kontrollera deras kontaktuppgifter genom att skicka ett meddelande till keraykset@redcross.fi.
  • Anteckna Teams-mötet kring Hungerdagen för lärare, som ordnas tisdagen den 6 september kl. 15.30, i din kalender. Där kan du direkt ställa vad som helst för frågor du har kring insamlingen. Länken till mötet ingår i nyhetsbrevet som publiceras vecka 34. 

Tillsammans är vi redo att hjälpa. Alltid.