Ungdomar hoppas att det här läsåret också ska ge dem möjlighet att vara sig själva

Röda Korsets de Ungas skyddshus genomförde våren 2022 Digiraati-diskussioner, där ungdomar anonymt kunde diskutera frågor kring livet för  regnbågsungdomar.

Diskussionerna handlade om fördomar, att bli självständig och bemötande inom social- och hälsovårdstjänsterna. Samtalen visar att många ungdomar upplever att de inte kan vara sig själva. Bland annat fördomar och hot om mobbning ger bekymmer.

Vi sammanställde ungdomarnas egna observationer och tips på hur vi alla under detta läsår kunde bemöta de unga bättre än tidigare. Läs ungdomarnas tankar här. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Välkommen att delta i Hungerdagsinsamlingen 22–24.9! 

När vi samlar in pengar till katastroffonden kan Röda Korset också i fortsättningen hjälpa i Finland och ute i världen. 

Du har väl antecknat i din kalender lärarnas träff med Hungerdagstema på Teams ti 6.9 kl. 15.30-16.30? Träffen hålls på finska. Då kan du fråga live vad som helst som har att göra med insamlingen. Länk till träffen här

Kom också ihåg: 

  • Kolla skolornas egen Hungerdagssida och bekanta dig med det förnyade läromaterialet. Du hittar nyttiga insamlingstips och annan sysselsättning, till exempel för en hel temadag.  
  • Kontanter innebär redan förhistoria för många, och det går enkelt att skapa en webbinsamling! Läs anvisningar här
  • Känns det trist med bössinsamling? Ni kan till exempel baka tillsammans och sälja era bakverk på rasten. Det smakar gott och insamlingspotten växer. 
  • Om du vill få kontakt med FRK-frivilliga på din egen ort kan du kolla deras kontaktuppgifter genom att sända ett meddelande till adressen keraykset@redcross.fi
  • Njut av glädjen att hjälpa! Klä er i rött, planera en egen insamlingsdans eller hitta på vad som helst roligt kring insamlingen. 

Tillsammans är vi redo att hjälpa. Alltid.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ta med i VESO-utbildningen!

Vi berättar gärna mer om våra kostnadsfria läromaterial, även för VESO-utbildningar. Till exempel hjälper verkstaden Riskzoner dig att utnyttja undervisningsmaterialet Riskzoner på bästa möjliga sätt som ett redskap för mångsidig inlärning eller på lektioner i ett enskilt läroämne.

Fråga mer om verkstäder och presentationer på VESO-utbildningar!

Johanna Korkeamäki

johanna.korkeamaki@redcross.fi