Sekasin chat

Sekasin (www.sekasin.fi) på svenska är en ny chatt för finlandssvenska unga i åldern 12-29 år.

Stödtjänsten upprätthålls av Sekasin Kollektivet, vilket är en koalition mellan MIELI rf, Finlands Röda Kors, Settlementförbundet och SOS-barnbyar. Sekasin på svenska fungerar med samma princip som Sekasin (på finska) som öppnade 2017 och från början varit en oerhört omtyckt stödtjänst bland finskspråkiga unga, med 170 000 kontaktförsök 2021.

Sekasin på svenska öppnar 10.10.2022 och håller öppet måndag och torsdag klockan 14-19 samt lördagar klockan 16-20.

Kom med som frivillig

https://oma.punainenristi.fi/event/17124

På Sekasin på svenska jourar professionella från social- och hälsovårdsbranschen samt utbildade frivilliga. Stödtjänsten erbjuder den unga en möjlighet att anonymt och i förtroende få prata om vad hen grubblar på med en närvarande och trygg vuxen. Vi lyssnar, stöder och vid behov råder den unga varifrån hen kunde få mer stöd och hjälp.

Vi har en mycket bra och omfattande digital volontärutbildning som varje frivillig behöver gå innan hen kan joura. Därtill gör frivilliga ännu en övningsgång där man för sin första diskussion med en ung med stödet av antingen en av teamets medlemmar. Då utbildningen och övningsgången är avklarade är man klar att joura med unga!

För tillfället finns utbildningen endast på finska, men vi jobbar på att få den översatt till svenska så fort som möjligt (förhoppningsvis ännu hösten 2022)!

Vi har ett stort behov av frivilliga som är intresserade att möta unga på svenska, så om ditt intresse väcktes, kom med!