Höstmöte 30.11.2022 kl. 18.00

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden, bl.a. val av nya styrelsemedlemmar. Vi kommer också presentera avdelningens verksamhetsplan och budget för år 2023. Vi bjuder på kaffe och te med dopp. Välkommen med!