Insamlingen Jul i sinnet stöder barnfamiljer under julen

Tatu Blomqvist/FRK
Fotograf: Tatu Blomqvist/FRK

Fattigdomen har i år berört 30 000 nya barn i Finland. Med gåvokort från insamlingen Jul i sinnet kan barnfamiljer som befinner sig i svår ekonomisk situation köpa mat till julbordet.

 

Antalet mindre bemedlade barnfamiljer har ökat i snabb takt i Finland och i allt fler familjer måste man pruta på grundläggande saker i vardagen. Fattigdom orsakar brister i de grundläggande behoven och upplevelser av ensamhet och utanförskap.

Genom insamlingen Jul i sinnet samlas pengar som används till köpkort för mat. Presentkorten på 70 euro hjälper barnfamiljer som befinner sig en svår situation på grund av arbetslöshet, sjukdom, överskuldsättning, låga inkomster eller annan krissituation.

Också i Åboland delas köpkort ut till familjer i Åbolands skärgård och Åbo. I år delas 150 kort ut i Åboland. Man kan inte ansöka om korten, utan gåvokorten delas ut via socialen och diakonin.

- Julens förberedelser kan vara en stressfull tid för många. Det här gäller i synnerhet barnfamiljer vars pengar inte räcker inte till för allt. Därför är Jul i Sinnets gåvokort den hjälpen på traven som många behöver för att underlätta julen, säger Axel Gröndahl samordnare för sociala verksamheten på Röda Korset Åboland.

För några veckor ordnade Åbo svenska avdelning ett julcafé med möjlighet att donera till insamlingen. Ett 40-tal gäster deltog och över 400 euro donerades till Jul i sinnet.

Stigande mat- och boendekostnader har gjort att fattigdomen i år har berört 30 000 nya barn i Finland. Sammanlagt 129 000 barn och ungdomar måste dagligen leva på en minimibudget. När alla inkomster måste användas till nödvändiga utgifter räcker pengarna inte till grundläggande saker som tillräcklig och mångsidig mat, kläder och boende som fyller alla familjemedlemmars behov.

Insamlingen Jul i sinnet ordnas i år för den 26:e gången och arrangeras av Finlands Röda Kors och Mannerheims Barnskyddsförbund i samarbete i med Yle. I år är målet nationellt att samla in 1,5 miljoner euro. Insamlingen pågår fram till julafton.

Under årens lopp har man delat ut sammanlagt 337 500 presentkort till mindre bemedlade familjer.

Läs mer om hur du kan bidra: https://www.rodakorset.fi/insamlingen-jul-i-sinnet/

 

Mer info:

Axel Gröndahl, samordnare för sociala verksamheten, Finlands Röda Kors Åbolands distrikt, axel.grondahl@redcross.fi, 040 771 2820