Få unga med

Raderna blir glesare när de äldre aktörerna åldras, och det är svårt att få yngre personer att ersätta dem. Förutom att få unga med skulle man behöva fler teman som intresserar unga. Sinituuli Dufva månar om nästa generations hjälpare.

Sinituuli Dufva, 30 år och vice ordförande i Röda Korsets distrikt i Savolax-Karelen, uppmuntrar avdelningarna att snabbt ta initiativ och ge kraft till den ordinarie stämman, och att även skicka unga representanter till Joensuu.

– Röda Korsets team påverkar normalt så utspridda över hela Finland att den ordinarie stämman är en riktigt unik plats för att bli hörd och presentera nya idéer, säger Dufva.

Trots sin unga ålder har Dufva redan mer än drygt ett decennium av frivilligverksamhet i Röda Korset bakom sig. Förutom i distriktsstyrelsen sitter hon i Joensuu-avdelningens styrelse, är suppleant i Röda Korsets fullmäktige och är ordförande i ungdomsverksamhetens utvecklingsgrupp. På gräsrotsnivå bedriver Dufva de ungas vänverksamhet i Joensuu, tar emot nya frivilliga och fungerar som lägerledare. Operationssjukskötaren tillhör också personalreserven för det internationella biståndet.

– Inom Röda Korset är det som ligger mig närmast hjärtat just nu att säkerställa kontinuiteten i verksamheten. Vi har många veteraner som har deltagit i 50 år, men hur går det efter dem? Om vi ​​inte får nya unga medlockade kommer vi aldrig att få en likadan arbetsinsats som från den äldre generationen, funderar Dufva.

– Vi har mycket att förbättra inom ungdomsverksamheten, den har faktiskt till och med gått i en sämre riktning de senaste åren.

För att inspirera de unga skulle Dufva satsa åtminstone på nätets möjligheter, klimatfrågor och internationalism.

– Vänverksamhet på webben är ett exempel på en ny verksamhetsmodell som intresserar unga och inte är bunden till en plats. Teman som är viktiga för unga är bland annat frågorna om klimatförändringen och global rättvisa. Åtminstone på avdelningsnivå talas det fortfarande för lite om den. Ibland känns det som att det är främst kostnadsperspektivet som tas upp – man vill spara pengar genom att skriva ut mindre – även om frågan också skulle kunna ses ur miljö- och framtidsperspektiv.

För det tredje lyfter Dufva fram Röda Korsets internationalism.

– Det lönar sig alltid att lyfta fram att denna unika rörelse verkar i hela världen. Röda Korset kan erbjuda vägar till internationella uppgifter och nätverk, kanske till och med en karriär. Det skulle också kunna finnas möjligheter i samarbete med systerorganisationer i grannländerna, även om det så klart också skulle kräva ekonomiska satsningar, skickar Dufva hälsningar till den ordinarie stämman.

(Text: Kimmo Holopainen. Foto: Harri Mäenpää. Publicerad i Hjälpens värld 4/2022.)