En plats för påverkan

Österbottens svenska distriktet samlas till årsmöte 22.4.2023 vid Juthbacka herrgård i Nykarleby. Vid årsmötet ska väljas ordförande, vice ordförande och fyra styrelsemedlemmar till distriktsstyrelsen för en mandatperiod på två år.

Distriktsordförande Ann-Mari Audas-Willman och vice ordförande Ulf Lassander är i tur att avgå. Enligt Röda Korsets stadgar kan samma person väljas till samma uppgift för högst tre på varandra följande mandatperioder. Därtill är en handfull andra styrelsemedlemmar i tur att avgå vid årsmötet i Nykarleby.

Valnämnden för Österbottens svenska distrikt ber avdelningarna anmäla kandidater till förtroendeuppdragen. Kandidaterna ska vara medlemmar av Finlands Röda Kors. De som nomineras till förtroendeposter förutsätts förbinda sig till Röda Korsets grundprinciper samt vara villiga att främja Röda Korsets syfte i enlighet med Finlands Röda Kors stadgar. Därtill ska regional representation samt fördelning mellan kön och olika åldersgrupper beaktas i styrelsens sammansättning. 

Distriktsstyrelsen behöver personer med olika bakgrund och kunskap

Valnämnden uppmanar avdelningar och enskilda medlemmar att aktivt nominera kandidater från olika avdelningar och områden av distriktet, och uppmuntrar avdelningarna att nominera även nya kandidater samt kandidater med olika sorts bakgrund och erfarenhet.

Distriktsstyrelsens uppgifter fastställs i instruktionen för Finlands Röda Kors distrikt och omfattar bland annat övervakning av den fastställda verksamheten, ansvar för ekonomin och för anställningen av verksamhetsledare och övrig personal. Som medlem av distriktsstyrelsen får man ett brett perspektiv på vad som händer på olika plan i distriktet, men även en inblick i vad som sker nationellt inom Röda Korset. Styrelsemedlemmar har möjlighet att vara med och påverka och utveckla distriktets verksamhet. 

Kandidater som nomineras bör ha kännedom om arbetet i lokalavdelningarna och verksamheten på det egna området.

Kandidatnomineringar senast 12.3.2023

Valnämnden ber avdelningarna att lämna in sina skriftliga kandidatnomineringar senast söndag 12.3.2023 per e-post till valnämndens sekreterare Linda Sundman-Melin, linda.sundman-melin@redcross.fi.

Kandidatnomineringarna bör innehålla kandidatens namn, avdelning, kontaktuppgifter och en kort motivering. Det bör också framgå vilken eller vilka avdelningar som står bakom nomineringen, kontaktuppgifter till den som skickar in nomineringen samt framgå information om kandidaten gett sitt godkännande till nomineringen. Valnämnden gör ett förslag på styrelsesammansättning till årsmötet 22.4.2023 baserat på de inkomna nomineringarna.

 

Tilläggsinformation: 

Valnämndens ordförande Ossi Pursiainen, 050 381 3709

Valnämndens vice ordförande Kalle Sundelin, 040 822 1996

Valnämndens sekreterare Linda Sundman-Melin, 050 566 2642