Renoveringen av Ungdomsverkstadens och Röda Korsets nya utrymmen pågår för fullt i Dalsbruk

Hanna Nikkanen
Fotograf: Hanna Nikkanen

Röda Korset skapar i samarbete med kommunens Ungdomsverkstad ett vardagsrum för tredje sektorn där ortens föreningar har en plats för program och möten. I lokalen kommer en secondhandbutik att öppnas och platsen ska också fungera som Ungdomsverkstadens verksamhetspunkt, där ungdomar får stöd och hjälp för att komma vidare i livet. Verksamheten går under namnet ÅterBruket 1686.

Kommunen står för faciliteterna och handledningen av ungdomarna medan Röda Korset stöder ungdomarna med meningsfullt och lärorikt program samt koordinerar övriga tredje sektorns aktörer i Dalsbruk.

Renovering av utrymmena påbörjades i januari där både Ungdomsverkstaden och Röda Korset har deltagit i ytrenoveringen av kontors- och butiksutrymmen, medan Oy Dalsbruks Fabrik Ab har gjort den mera omfattande renoveringen ss. kök och sociala utrymmen.

Detta har varit ett ypperligt tillfälle för både ungdomar, frivilliga och personal att påbörja samarbetet och bekanta sig med varandra, säger ansvarig handledare Henrika Tytärniemi och tillägger att de gemensamma målsättningarna redan nu skapat samhörighet och en stark ”vi-anda”. Ungdomarna har gärna deltagit i renoveringen och det har funnits ett stort intresse bland frivilliga att göra en insats och även om inte alla kunnat göra fysiskt arbete så har det tex ibland dykt upp färskt kaffebröd till pauserna och folk har tittat in för att se hur arbetet framskrider.

Tidpunkt för öppning av Secondhandbutiken och vardagsrummet är inte ännu helt fastslagen, säger Annalena Sjöblom, verksamhetsledare på Åbolands distrikt, men öppningen kommer troligtvis att ske i mitten av april. Innan dess kommer vi att inreda alla utrymmen, installera kassasystem och bla. introducera ungdomarna och frivilliga i arbetet säger Sjöblom tillägger att man öppnar upp möjligheten till att donera varor ca.2-3 veckor innan öppningsdatum.

Secondhandbutiken bedrivs med donationer,  så vi tar gärna emot hela och rena textilier och prylar och även små möbler bara man kommer överens om detta på förhand, säger Anne Majonen, ordförande för FRK Dragsfjärds avdelning. Om detta informerar vi så fort renoveringen är klar.

Under förra veckan flyttade Ungdomsverkstaden in i de nya utrymmena där renoveringen delvis ännu pågår. Vår verksamhet är trots flytten i full gång, vi deltar i både planerings- och renoveringsarbetet, men har även gruppdagar i Banan i Kimito och kontinuerlig individhandledning, säger Tytärniemi. Så ifall du, ung i åldern 15–29 år känner att du skulle behöva extra hjälp och stöd så kan du själv, din vårdnadshavare eller kompis kontakta oss eller uppsökande ungdomsarbetare Vilma Pikkarainen.

Vi informerar hur planeringen och arbetet framskrider via kommunens och Röda Korsets webbsidor samt via sociala medier. Vi ser fram emot olika typer av innovativa samarbeten.

 

För mer information:

Henrika Tytärniemi, ansvarig handledare vid Ungdomsverkstaden henrika.tytarniemi@kimitoon.fi, 040 681 3313

Annalena Sjöblom, verksamhetsledare FRK Åbolands distriktananlena.sjoblom@redcross.fi, 0400 838 675

Anne Majonen, ordförande FRK, Dragsfjärds avdelning anne.majonen@gmail.com, +46 704 242561