Föreningen Skärgård utan gränser är årets fördomsfria föregångare i Åboland

Andrea Södergård/FRK Åboland
Fotograf: Andrea Södergård/FRK Åboland
"Styrelsen består av Kristina von Weissenberg, Bushra Aasar, Raja Hamdaoua och Bodil Ljungqvist. I mitten Sonja Tobiasson."

Garantiföreningen för Skärgård utan gränser – Saaristo ilman rajoja kannatusyhdistys är utsedd till Årets fördomsfria föregångare i Åboland 2023 för sitt arbete med att erbjuda invandrare lika möjligheter till mångsidig verksamhet. 

Skärgård utan gränser har på ett föredömligt sätt arbetat för jämställdhet och mångfald bland annat genom att stöda barn, ungdomar och kvinnor i invandrarfamiljer att delta i Folkhälsans simundervisning.

Föreningen har ordnat gemensamma anmälningskvällar där familjerna fått hjälp med att anmäla barnen till simskolan och även stöttat deltagarna med halva deltagaravgiften, berättar ordförande Sonja Tobiasson. 

”Genast 2016 kom det på tal att en viktig medborgarfärdighet är simkunskap, så barnen anmäldes till de ordinarie sommarsimskolorna. År 2020 kom det önskemål att också ordna simskolor för invandrarkvinnor. Simskolorna för kvinnorna hålls i Folkhälsans bassänger med Folkhälsans simlärare, men vi rekryterar deltagarna ur våra led. Just nu deltar 14 kvinnor, även från Ukraina”, säger hon.

Föreningen har också skapat mötesplatser för personer med olika bakgrund genom att ordna årliga bussresor och mångkulturella fester, där deltagarna ofta samlas kring mat och program. Både finländare och nyfinländare deltar i planeringen och genomförandet av festerna.

Integration handlar om att jobba tillsammans 

Föreningen har på ett konkret sätt jobbat för social delaktighet. I styrelsens sitter personer som talar svenska, finska och arabiska. Det är ett gott exempel på hur civilsamhället kan förena människor oavsett språk, nationalitet och kultur. 

”Integration för oss handlar om att vi jobbar tillsammans för att skapa något gemensamt. Tre arabiska kvinnor har engagerat sig i föreningens styrelse varav en är viceordförande”, säger Tobiasson. 

Utmärkelsen Årets fördomsfria föregångare delas ut av Finlands Röda Kors under veckan mot rasism som i år infaller den 20-26.3. Genom utmärkelsen vill Röda Korset lyfta fram aktörer som främjar jämlikhet i det finländska samhället. Utmärkelsen delas ut distriktsvis till en aktiv aktör eller ett ändamål i den regionen.

Årets fördomsfria föregångare i Åboland utses av Rödakorsdistriktets frivilligutskott som består av frivilliga från hela skärgården. Uppvaktningen kommer att ske onsdagen den 22.3 i anslutning till föreningens årsmöte. 

 

Mer info:

Sonja Tobiasson, ordförande, Garantiföreningen för Skärgård utan gränser – Saaristo ilman rajoja, 040 742 5678

Andrea Södergård, samordnare för kommunkation och frivillighet, FRK Åboland, 040 3529375