Röda korsets webbverktyg

Finlands Röda Kors hemsida

RedNet  

 • Informationssidor för organisationens frivilliga
 • Alla avdelningar har en egen RedNet-sida
 • Exempelvis kampanjinformation hittas under Råd & Rön
 • Viktig sida: Avdelningsbyrån
 • https://rednet.rodakorset.fi/
 • Skapa eget användarnamn på https://rednet.rodakorset.fi/user/register
  • Du kan se begränsat material på RedNet utan inloggning
  • För att administrera avdelningens sida och gå med i specifika grupper krävs inloggning

Oma

 • Nätbaserat verktyg/informationssystem för Röda Korsets frivilliga
 • Används för att organisera och leda verksamheten i avdelningarna men även för att introducera nya frivilliga till verksamheten genom att exempelvis lägga ut olika evenemang, kurser och händelser
 • Alla avdelningar har en egen Oma-sida
  • Alla som registrerar en profil i Oma sätts in i en avdelning
 • https://oma.punainenristi.fi/
 • Skapa en egen profil i Oma på https://oma.punainenristi.fi/tule-mukaan
  • Du kan se händelser i Oma utan inloggning men för att sköta avdelningens sida krävs inloggning och administratörsrättigheter

Ossi - Avdelningarnas registerverktyg

 • Via Ossi meddelar avdelningarna sina förtroendevalda samt lämnar in möteshandlingar kopplade till personvalen (ersätter de gamla J-korten i pappersformat)
 • I Ossi ser även avdelningarna sina egna medlemsförteckningar och medlemsavgifternas status
 • https://ossi.punainenristi.fi/login
 • För att logga in i Ossi krävs en Oma-profil, samma inloggningsuppgifter gäller för Ossi som i Oma
  • Avdelningens ordförande och vice ordförande får automatiskt administratörsrättigheter till avdelningens sida och kan därefter tilldela en tredje person admin.rättigheter

Rödakorsbutiken – Finlands Röda Kors webbutik  

 • I webbutiken kan du köpa Röda Kors-produkter och beställa avgiftsfritt avdelningsmaterial, webbutiken är öppen för allmänheten
 • Varje avdelning har eget konto, för att hitta gratis avdelningsmaterial krävs inloggning
 • Avdelningen har tilldelats egna inloggningsuppgifter, om dessa saknas kan du kontakta distriktet eller Röda Kors-butiken på myynti@redcross.fi

 

Aineistopankki – Röda Korsets materialbank

 

Röda Korsets läromedelstjänst

 • Här hittar du avgiftsfria utbildningsmaterial som på olika sätt presenterar Röda Korsets verksamhet, bl.a. hittar du morgonsamlingar, färdiga lektioner och idéer för temaveckor.
 • Materialen passar för elever i alla åldrar och finns på finska, svenska och engelska
 • https://sproppimateriaalit.fi/
 • Ingen inloggnings krävs men om du registrerar dig får även tillgång till extra stödmaterial.

 

OHTO - frivillliga räddningstjänstens nationella larmsystem

 

Sociala medier

 

First Whistle

 • First Whistle är en tjänst som ger vem som helst möjlighet att konfidentiellt anmäla missbruk eller osakligheter kopplade till Röda Korsets verksamhet
 • Du kan välja att skicka öppen respons via Röda Korsets egen webbsida alternativt anonymt via First Whistle
 • https://www.rodakorset.fi/respons/

 

Månadsmöten

 • Distriktets onlinemöten via Teams där vi går igenom aktuell information, delar erfarenheter och nätverkar med andra avdelningar
 • Ordnas andra tisdagen i månaden
 • Deltagarlänken skickas ut till distriktets alla förtroendevalda och nyckelpersoner.

 

Här och Nu