Avdelningsstöd till gemenskaplig mathjälpsverksamhet

Suvi Elo / FRK
Fotograf: Suvi Elo / FRK

Röda Kors avdelningar kan ansöka om ekonomisk till gemenskapliga mathjälpsverksamhet. Avdelningarna kan ansöka om stöd till sina matevenemang till ett belopp av högst 150 euro/verksamhet. Avdelningen kan ansöka om stöd för högst två verksamheter, det vill säga högst 300 euro/avdelning.

Villkoret för att få understöd:

  • I genomförandet deltar utöver mathjälpen minst en annan verksamhetsgrupp vid avdelningen. Om avdelningen inte har andra verksamhetsgrupper kan evenemanget även ordnas i samarbete med en annan avdelning eller andra partner (såsom kommunen, församlingen eller andra organisationer).
  • Anmäl verksamheten på webbplatsen mathjälp.fi.
  • Inom verksamheten måste nya frivilliga rekryteras till avdelningen.
  • Avdelningen ska utreda möjligheten att fortsätta verksamheten som en permanent verksamhetsform.

Ansökningstid senast 30.4.2023.

Rapporten kan lämnas in genast efter evenemanget, dock senast 30.11.2023.

Om bidraget inte beviljas efter den första ansökningsomgången kommer en andra ansökningsomgång att anordnas under 2023. Nästa ansökningsomgång kommer att ske i början av hösten. 

Mer information här.

Senare under våren kommer det att finnas möjlighet att söka bidrag till gemenskapliga evenemang som stärker det psykiska välbefinnandet hos vuxna, barn och unga som flytt från konflikt och förföljelse. Bidraget är en del av det nya EU-finansierade Turvallinen mieli-projektet.