Röda Korsets mål för fostran

Katja Lösönen, 2009
Fotograf: Katja Lösönen, 2009
"Vänverksamhet inom Finlands Röda Kors"
Alejandro Lorenzo, 2011
Fotograf: Alejandro Lorenzo, 2011
"Övning av första hjälpen-kunskaper under stämman i Lahtis 2011. "

Finlands Röda Kors har definierat sina mål för fostran, som fungerar som målsättning och riktlinje för Finlands Röda Kors ungdomsverksamhet. Målen för fostran beskriver varför organisationen har ungdomsverksamhet och vad vi eftersträvar med verksamheten.

Finlands Röda Kors mål för fostran är:

I Finlands Röda Kors växer barnet och den unga upp med värderingar som respekterar liv och olikheter.  

  • Man vågar ställa sig på det godas sida, tro på empatiska gärningar och närvarons kraft.
  • Man vågar hjälpa, tala för dem som behöver stöd och ta ställning – man vågar vara människa. 

För att nå målen för fostran har vi även formulerat inlärningsmål för olika åldersklasser (7-20-åringar). Inlärningsmålen är kunskaper och färdigheter som barnet och den unga lär sig medan de är med i Röda Korsets verksamhet. Mera information om inlärningsmålen kan du läsa i bilaga här nedan.