Österbottens svenska distrikt

E-post: 
osterbotten@redcross.fi

Fortsatt hög beredskapsnivå inom Röda Korset (okt. 2020)

På grund av den fortsatta spridningen av Covid-19 sker största delen av Röda Korsets verksamhet på distans under hösten.

Utbildningar, möten och infotillfällen kommer till övervägande del att ordnas som fjärrmöte via Teams.

KONTAKTUPPGIFTER:

BEREDSKAP och FHJ Rolf Sund 0400 263 448 rolf.sund(at)redcross.fi
VÄNVERKSAMHET Lotta Böling 040 148 9110 lotta.boling(at)redcross.fi
RK-VERKSAMHET Anna Stenman 050 566 2642 anna.stenman(at)redcross.fi
UNGDOMSVERKSAMHET Malin Sunabacka 040 824 2225 malin.sunabacka(at)redcross.fi
MÅNGKULTURVERKSAMHET Matilda Norrmén 040 559 5286 matilda.norrmen(at)redcross.fi
TF VERKSAMHETSLEDARE Victoria Nylund 040 653 4746 victoria.nylund(at)redcross.fi

SAMARBETE MED MYNDIGHETER

Vi arbetar utgående från myndigheternas önskemål gällande hjälpverksamhet och agerar enligt dem. Ifall lokala mydigheter ber er om hjälp, meddela vänligen distriktets beredskapschef eller verksamhetsledare om detta.

BLI FRIVILLIG!  

Sök aktiviteter och registrera dig på OMA - Röda Korset.

BLI MEDLEM! 

Välj det medlemskap som passar dig genom att klicka HÄR!

Håll din medlemsinformation uppdaterad. För att redigera dina kontaktuppgifter klicka HÄR!

Medlemskap i Röda Korset säger mycket om dig. Du vågar ta ställning för det som är gott, du tror på den kraft som finns i medkänsla, handling och närvaro.  

 

Kom med och gör skillnad!

 

Verksamheten vid Finlands Röda Kors är uppdelad i 12 distrikt och ca. 500 lokalavdelningar. 

Finlands Röda Kors Österbottens svenska distrikt grundades 1934 och har som uppgift att stöda lokalavdelningarna och utbilda frivilliga till verksamheten i Österbotten. I Österbotten finns det 37 aktiva avdelningar med varierande verksamhet som våra frivilliga arrangerar. Avdelningarna sträcker sig från Sideby i söder till Karleby i norr. HÄR hittar du en förteckning över avdelningarna och kontaktuppgifterna till dem.

Röda Korset finns ständigt närvarande som lokalt stöd och med en internationell beredskap att hjälpa överallt i världen. Du behöver inte rädda världen ensam.

Lär dig Första Hjälpen - På Röda Korsets Kurser!

Finlands Röda Kors är den ledande första hjälpen-utbildaren i Finland. Vi utbildar årligen tusentals människor i första hjälpen. Vi ordnar kurser i första hjälpen både på arbetsplatser och i våra egna kursutrymmen. Röda Korsets första hjälpen-kurser är olika långa och har olika fokus, men kärnan är densamma i alla kurser, att lära sig rädda liv!

Nyheter

canva.com
Fotograf: canva.com

Det här gör Röda Korset världen över med anledning av Coronaviruset.

Tycker du om att inspiera, handleda och bjuda på dig själv? Vet du hur mycket det ger att göra något för någon annan och vill du motivera andra att stöda medmänniskor? Då skall du bli frivillig utbildare för Röda Korset!

Upp till en miljon människor kan tvingas fly undan striderna i Mosul i Irak. Flyktingarna behöver vatten, skydd och mat. I Aleppo i Syrien är minst 250 000 människor under belägring. I synnerhet i östra Aleppo är behovet av hjälp katastrofalt och det råder brist på allt. På grund av att situationen är så allvarlig samlar Röda Korset in pengar till katastroffonden för att kunna hjälpa de civila i Mosul och Aleppo.

Evenemang

Inga händelser just nu.

Foruminlägg

Inga foruminlägg just nu