Ordinarie stämman 2020

Verksamhetsstrategin 2021-2023: Röda Korset ger glädje, upprätthåller hopp och stärker förtroendet

På Finlands Röda Kors ordinarie stämma i september beslöts att organisationen fokuserar på att utveckla hjälpberedskapen, stärka humana värden och stöda välfärden i lokalsamhällen.  Verksamhetsstrategin som fastställdes på stämman styr Röda Korsets frivilligas och anställdas gemensamma arbete under de tre följande åren.  

Bekanta dig med verksamhetsstrategin 

Läs om personval

 

Nyheter

Vasa stad
Fotograf: Vasa stad

Röda Korsets ordinarie stämma sammanträder vart tredje år. Med hjälp av de här svaren får du information om var vi är nu och vad stämman handlar om.