Ordinarie stämman 2020

Finlands Röda Kors ordinarie stämma närmar sig. juni 2019 samlas Finlands Röda Kors medlemmar på Botniahallen i Smedsby, Korsholm. Då avgör vi organisationens strategi för de kommande tre åren och väljer organisationens förtroendeledning.

Organisationens nya förtroendeledning väljs av de röstberättigade representanterna vid avdelningarna och distrikten. Varje avdelning har en röstberättigad företrädare för varje påbörjat antal av 200 medlemmar. Antalet röstberättigade representanter baserar sig på antalet enskilda avdelningsmedlemmar som betalat föregående års medlemsavgift (FRK:s förordning 28§). Mängden representanter för ordinarie stämman 2020 beräknas enligt de medlemmar som betalat medlemsavgiften 31.12.2019. Varje distrikt har en av distriktsstyrelsen vald röstberättigad företrädare (FRK:s förordning 28§).

Vi hoppas att avdelningarna deltar aktivt i ordinarie stämman i år. Därtill uppmuntrar vi avdelningarna att också skicka unga medlemmar till ordinarie stämman, både som röstberättigade representanter och som observatörer. Ordinarie stämman är ett ypperligt tillfälle att träffa andra frivilliga från olika håll i Finland, påverka organisationens verksamhet och njuta av samhörigheten!

 

Nyheter

Vasa stad
Fotograf: Vasa stad

Röda Korsets ordinarie stämma sammanträder vart tredje år. Med hjälp av de här svaren får du information om var vi är nu och vad stämman handlar om.