Tillsammans gör vi det

Tillsammans gör vi det -materialet har tagits fram för att hjälpa er avdelning med ert kampanjarbete. Häftet fungerar som kampanjkalender och presenterar modeller och idéer som har fötts ur goda lokala upplevelser. Häftet informerar också om de basmaterial som finns för kampanjarbetet.

Nu presenterar vi för första gången kampanjer och insamlingar för tre år framåt. Det är möjligt för att centrala mål, teman och material förblir de samma under de här tre åren. Aktualiteter och beställningsblanketten för kampanjmaterial finns som tidigare i de avdelningsbrev som publiceras cirka tre månader före de enskilda kampanjerna.

Skolorna uppmuntrar vi att delta i rödakorskampanjer på skolsajten på webben och det årliga Tillsammans gör vi det -skolbrevet.

Häftets innehåll fortsätter på Tillsammans gör vi det -gruppen, där vi samlar inspirerande exempel från runt om i Finland.