Töölö

Plats:
Töölö, 00260, Helsinki
E-post: 
toolo@punainenristi.fi

Monipuolinen Töölön osasto

Suomen Punaisen Ristin Töölön osasto perustettiin 1953 ja on Helsingin ja Uudenmaan piirin alueen toiseksi vanhin yhä Helsingissä toimiva osasto.

Tarjoamme monipuolisia mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoistyöhön eri taustoista tuleville ihmisille. Toimintaa löytyy aina kertaluonteisista tehtävistä pitempiaikaisempaan vapaaehtoistyöhön asti. Osastomme on erikoistunut turvapaikanhakijoita ja kotoutumista tukevaan toimintaan.

Tavanomaisesti etsimme ympäri vuoden vapaaehtoisia mm. seuraaviin tehtäviin: jäsen- ja vapaaehtoisviestintä, ystävävapaaehtoisiksi, valmiustoiminnan kehittäminen, keräystoiminnan kehittäminen. Lisätietoja saat osoitteesta toolo@punainenristi.fi.

The diverse Töölö branch

The Töölö branch of the Finnish Red Cross was founded in 1953. The branch is the second oldest of the existing branches in Helsinki Uusimaa district.

We offer versatile volunteering opportunities for people from different backgrounds and age groups. You can do one-off volunteering or commit to long-term activities. Our branch has a specific focus on activities supporting asylum seekers and integration.

Normally we are looking for volunteers especially in the following areas: member and volunteer communications, friend volunteering, development of emergency preparedness and development of donation collection. Please contact toolo@punainenristi.fi for more information.

Mångsidig verksamhet i Tölö-avdelningen

Vi erbjuder mångsidiga volontärmöjligheter för människor med olika bakgrund och i olika åldrar. Du kan delta i engångsaktiviteter eller binda dig till längre uppdrag. Vår avdelning fokuserar speciellt på verksamhet som stöder asylsökande och integration.

De flesta grupper välkomnar nya volontärer året runt, men vissa grupper har paus under sommaren. Var gärna i direkt kontakt med den grupp du är intresserad av! 

För tillfället söker vi särskilt volontärer inom följande områden: medlems- och volontärkommunikation, vänverksamhet, utveckling av beredskapsverksamhet och utveckling av bidragsinsamling. Vänligen kontakta toolo@punainenristi.fi för närmare information.

Tölö-avdelningen vid Finlands Röda Kors grundades 1953. Avdelningen är den nästäldsta bland alla existerande avdelningar i distriktet för Helsingfors-Nyland.

Nyheter

Inga nyheter just nu.

Evenemang

Inga händelser just nu.