april 2016

Här hittar du information om händelser inom Röda Korset Mariehamns avdelning och bokningar på Röda Korsgården för perioden 2-8 maj 2016
Demo-dag för att visa vår breda verksamhet
Lördagen 14 maj är alla Röda Kors avdelningar på Åland och Frivilliga Räddningstjänsten inbjudna att visa sin verksamhet i parken nedanför Museet i Mariehamn. Vi kommer vara i parken mellan Museet och lilla holmen.
Här httar du information om händelser inom Röda Korset Mariehamns avdelning och bokningar på Röda Korsgården för perioden 25 april-1 maj 2016.
Juha Lindström
Finlands Röda Kors, Åbolands distrikt hade på lördagen 16 april årsmöte i Korpo. I samband med mötet delades utmärkelser åt dem som förtjänstfullt och osjälviskt arbetat till fromma för Röda Korsets syfte.
Gurli Tallgren, aktiv i Åbo Svenska avdelning, beviljades av republikens president Finlands Röda Kors guldmedalj för 30 års aktivt arbete.
Mia Eklund
Veckoslutet 9-10 april gick den finlandssvenska vänträffen av stapeln i Åbo. På lördag anlände 50 glada vänner från Helsingfors och Nylands distrikt och Åbolands distrikt till Forum Marinum där vänträffen började med välkomstkaffe. Då kaffet var drucket började det officiella programmet med en presentation av de deltagande avdelningarna. Alla tio avdelningar berättade kort vad de håller på med och hur vänverksamheten ser ut just i deras avdelning.
Här hittar du information om händelser inom Röda Korset Mariehamns avdelning och bokningar på Röda Korsgården för perioden 18-24 april 2016.
Här hittar du information om händelser inom Röda Korset Mariehamns avdelning och bokningarna på Röda Korsgården för tiden 11-17 april 2016.
Ge ditt förslag till mästarpromo2016
Har ni i avdelningen en lyskraftig mästarpromo för första hjälpen, humanitär rätt, mångkulturalism, ungdomsverksamhet, socialtjänst, hälsa och välmåga eller beredskap? En gång under varje stämmoperiod söker vi mästarpromor som genom sitt föredöme och sina insatser kan framstå som modell även för andra. Mästarpromoutmärkelserna tilldelas inom de olika verksamheterna.
Ge ditt förslag till mästarpromo2016
Har ni i avdelningen en lyskraftig mästarpromo för första hjälpen, humanitär rätt, mångkulturalism, ungdomsverksamhet, socialtjänst, hälsa och välmåga eller beredskap? En gång under varje stämmoperiod söker vi mästarpromor som genom sitt föredöme och sina insatser kan framstå som modell även för andra. Mästarpromoutmärkelserna tilldelas inom de olika verksamheterna.
I sommar har du som är ung inom Röda Korset och har ett starkt humanitärt driv möjlighet att åka på några internationella Röda Korsläger.
 
1) Indonesien, Cruz Vermahla de Timor Leste, 8-11 juni. Åldersgruppen 18-25 år. Sista ansökningsdag är 21 april. Läs mer här: https://rednet.punainenristi.fi/node/38059 (NU FULLT)
Här hittar du information om händelser inom Röda Korset Mariehamns avdelning och bokningar på Röda Korsgården för tiden 4-10 april 2016.