juni 2016

Saga Rosenström
Text och bild Saga Rosenström, sociologistuderande och sommarpraktikant
Vårens nummer av Åbolands distrikts informationsblad Här och Nu innehåller berättelser om gruppledarträffen i Pargas och om Vapepa-verksamhet i Pargas som fyller 20 år. Ramona Lindroos har skrivit om Nagu mottagningsenhet med rubriken Sähly, nya matkulturer, animationfilmer och förstås fotboll. Mera om månkultur kan man läsa bland annat i texten om Skärgård Utan Gränser-gruppen skriven av Andreas Ek.
Hitis FRK avdelning bjöd de syriska flyktingarna, som kom till Dalsbruk i februari, på sommarutfärd till skärgården fredagen 10 juni 2016. Frivilliga, bybor och barn från Hitis-Rosala lågstadieskola var med och bekantade sig med de syriska familjerna.
Avdelningen Hattula deltog i Blixtstarten för att testa sin beredskapsplan och för att locka med nya och unga frivilliga. Tavastehus avdelningens Första hjälpen –grupp, en grupp för psykiskt stöd, Frivilliga räddningstjänsten samt en grupp av övriga samarbetspartner kom med som hjälp under övningsdagen.
Hej alla frivilliga!
FRK Hitis avdelning har bjudit de syriska familjerna att njuta av en härlig dag på Hitis på fredagen den 10.6.
Alla frivilliga är också välkomna!
Med på resan behöver man bara gott humor och egen bil eller samåkning. Vid eventuellt regnväder också regnkläder!