oktober 2016

Här hittar du information om händelser inom Röda Korset Mariehamns avdelning och bokningar på Röda Korsgården för perioden 31 oktober - 6 november 2016.
Upp till en miljon människor kan tvingas fly undan striderna i Mosul i Irak. Flyktingarna behöver vatten, skydd och mat. I Aleppo i Syrien är minst 250 000 människor under belägring. I synnerhet i östra Aleppo är behovet av hjälp katastrofalt och det råder brist på allt.
Röda Korset påbörjar en insamling med anledning av den katastrofala situationen i Mosul och Aleppo.
 
Här hittar du information om händelser inom Röda Korset Mariehamns avdelning och bokningar på Röda Korsgården för perioden 24-30 oktober 2016.
Här hittar du information om händelser inom Röda Korset Mariehamns avdelning och bokningar på Röda Korsgården för perioden 17-23 oktober 2016.
Här hittar du information om händelser inom Röda Korset Mariehamns avdelning och bokningar på Röda Korsgården för perioden 10-16 oktober 2016.
Johannes Wiehn
Riktlinjerna för Finlands Röda Kors verksamhet för åren 2018-2020 samt övriga stämmoärenden diskuteras under oktober-november på tolv gemensamma stämmoforum runt om i Finland.
Ordinarie stämma 2017 – stämmoforumen körs igång med det första mötet (Åboland samt Helsingfors och Nylands distrikt) lördagen 8.10 i Åbo. Turnéen fortsätter med
Leena Koskela
Röda Korsets aktörer utför värdefullt frivilligarbete som del av en världsomfattande rörelse som består av över 100 miljoner frivilliga. Vi har gott om att göra till alla och varje gärning är lika värdefull. Men vem behöver hjälp mest och vem borde man hjälpa? Vad borde våra verksamhetsgrupper och aktörer i framtiden fokusera på? Eller vilka behov finns det i de olika områdena?
Hungerdagsinsamlingen 2016 i Sibbo inbringade för katastorffonden 11 401,46€. Tidigare under året har avdelningen överfört 1 400,00€ till katastroffonden. Under 2016 har avdelningen överfört sammanlagt 12 401,46€ till katastorffonden. 
Tack till alla som bidrog till det fina resultatet!