juni 2017

KURS INHIBERAD!
Skärgårdshjälpens fjärde första respons kurs kommer att ordnas på hösten i Houtskär. Kursen ordnas under två veckoslut i september 15-17.9 och 29-30.9.
Kurstider: fredagar kl. 17-21, lördagar kl. 9-18 och söndag kl. 9-16.
Lyyti-ansökningslänken är öppen, sista anmälningsdag är 28.8.
På tisdagen 20.6 är det den internationella flyktingdagen. Även om flyktingströmmarna till Finland är små, så är situationen i världen inte lugn…
Titta berättelse om Flyktingläget i Världen!
Förtjänstmedaljen i guld tilldelas som erkänsla för utomordentligt förtjänstfull och mycket långvarig (30 år) verksamhet  eller exceptionellt betydelsefulla insatser till direkt förmån för FRK och dess syften. Förtjänstmedaljen i silver tilldelas som erkänsla för synnerligen förtjänstfull, och långvarig ( 20 år)  verksamhet eller exceptionellt betydelsefulla insatser till direkt förmån för FRK och dess syften.
På Finlands Röda Kors ordinarie stämman i Helsingfors under veckoslutet valdes nya förtroendevalda för de kommande tre åren.
Till ordförande för fullmäktige valdes Pirkko-Liisa Ollila (Kangasala) och till vice ordförande Päivi Kuntze (Åbo). Därtill valdes fullmäktiges medlemmar och deras ersättare.