november 2017

Här hittar du information om händelser inom Röda Korset Mariehamns avdelning och bokningar på Röda Korsgården för perioden 27 november - 3 december 2017.
Hanna Linnakko
Genom kampanjen Jul i sinnet får 228 mindre bemedlade familjer i Åboland ett presentkort att köpa julmat för. Julkortens totala värde motsvarar 15 960 euro.
Julen står för dörren och förväntningarna på helgen är höga då nära och kära samlas för att fira. Alla har ändå inte samma förutsättningar att fira på grund av ekonomiska svårigheter. Med jul i sinnet-gåvokorten på 70 euro får mindre bemedlade familjer möjlighet att köpa julmat.
När familjen inte har mycket pengar har de unga i familjen färre möjligheter att delta och studera. De känner också av följderna av detta långt in i vuxenlivet. Därför är det ett viktigt mål för samhället att avlägsna fattigdomen i barnfamiljer. Jul i sinnet aktualiserar åter denna fråga genom att samla in pengar till familjer i Finland som har svårigheter med sin ekonomi. I år börjar insamlingen den 23 november och fortsätter fram till julafton.
Här hittar du information om händelser inom Röda Korset Mariehamns avdelning och bokningar på Röda Korsgården för perioden 20-26 november 2017.
Vi håller höstmöte tisdagen den 28 november kl. 18.30 i Kvevlax Sparbanks brasrum.
Stadgeenliga ärenden.
Kaffeservering.
Välkomna alla gamla och nya medlemmar!
Här hittar du information om händelser inom Röda Korset Mariehamns avdelning och bokningarna på Röda Korsgården för perioden 13-19 november 2017.
Alla hungerdagsinsamlare välkomnas
på kaffesits i samband med höstmötet
torsdag 16.11kl: 18.30
vid Kronofogdegården i Karleby
Styrelsen för
FRK Karleby svenska avdelning
FRK Korpo avdelning håller Höstmöte onsdagen den 22 november kl. 19.00 på Brandstationen Tallbackavägen 6, 21710 Korpo. Stadgeenliga ärenden.  
Här hittar du information om händelser inom Röda Korset Mariehamns avdelning och bokningar på Röda Korsgården för perioden 6-12 november 2017.