april 2018

Finlnds Röda Kors Sibbo avdelninge ordnar en Kontti-insamling i Box på Handelsmans café lördagen 5.5 kl. 14-18, adress Spjutsundsvägen 103, Box.
Till Kontti-insamlingen kan du donera välhållna kläder, accessoarer, skor och väskor. Kärl och husgeråd, leksaker, barntillbehör och böcker går också bra. Intäkterna från Kontti varuhusen går till Röda Korsets biståndsarbete.
Juha Lindström
Finlands Röda Kors, Åbolands distrikt hade på lördagen den 21 april årsmöte på Houtskär med över 40 deltagare från hela Åboland. I samband med mötet valdes nya förtroendevalda samt premierades aktiva frivilliga som förtjänstfullt arbetat för sitt arbete lokalt på osjälviska och humana grunder.
Här hittar du information om händelser inom Röda Korset Mariehamns avdelning och bokningar på Röda Korsgården för perioden 30 april - 6 maj 2018.
Lena Långbacka
Röda kors-vännerna i Pargas valde att i samband med VårKultur 2018 göra en annorlunda utflykt för seniorer från Björkebo, Seniorstugan och Folkhälsanhuset. Hembygdsmuseet var målet, där det bjöds på kaffe med dopp, filmförevisning och lite musik.
 
Jussi Vierimaa
Läs hela tidning i nätet!
Årets alla nummer hittar du HÄR.
Här hittar du information om händelser inom Röda Korset Mariehamns avdelning och bokningar på Röda Korsgården för perioden 23-29 april 2018.
Andrea Södergård
Under februari och mars har vår bilagaduo, Andrea Södergård och bildjournalisten Sofia Jern, rest runt Åboland och intervjuat frivilliga inom olika verksamhetsområden och snart får ni se resultatet. Den 21 april skickas bilagan ut till alla ÅU:s prenumeranter.
På flykt undan krig och konflikter möter människan många utmaningar. Familjer splittras och framme i det nya landet kan asylprocessen och integrationen vara mycket påfrestande. Torsdagen den 26 april kl. 18 ordnas ett öppet seminarium med temat ”På flykt” i stora auditoriet, ASA-huset, Fänriksgatan 3 i Åbo. Inbjudna gäster är Ida Schauman och Olivia Franck.
Här hittar du information om händelser inom Röda Korset Mariehamns avdelning och bokningar på Röda Korsgården för perioden 16-22 april 2018.
Män verkar råka ut för både det ena och det andra – särskilt hemma och vid motionering. Därför fäster vi på Olycksfallsdagen fredagen den 13 april särskild uppmärksamhet vid olycksfall rörande män.
Dödligheten i olycksfall bland personer i arbetsför ålder är högre bland män än kvinnor. Dödligheten i olycksfall rörande män har minskat under de senaste åren, men ännu är 80 procent av personerna i arbetsför ålder som dör genom olycksfall män.
Män verkar råka ut för både det ena och det andra – särskilt hemma och vid motionering. Därför fäster vi på Olycksfallsdagen fredagen den 13 april särskild uppmärksamhet vid olycksfall rörande män.
Dödligheten i olycksfall bland personer i arbetsför ålder är högre bland män än kvinnor. Dödligheten i olycksfall rörande män har minskat under de senaste åren, men ännu är 80 procent av personerna i arbetsför ålder som dör genom olycksfall män.
Här hittar du information om händelser inom Röda Korset Mariehamns avdelning och bokningar på Röda Korsgården för perioden 9-15 april 2018.
Vi håller VÅRMÖTE i Kvevlax Sparbanks brasrum onsdag 18.4.2018 kl 18.30.
Stadgeenliga ärenden. Kaffeservering.
Välkomna gamla och nya medlemmar!