oktober 2018

Marjatta Alakahri
Sedan 2015 har projektet Skärgårdshjäpen jobbat för att förstärka tryggheten i Åbolands skärgård. Genom projektet har Utös invånare utbildats och nu har Röda Korset startat en förstaresponsgrupp på Utö. Gruppen drivs av frivilliga och deras uppgift är att påbörja första hjälpen vid olycksfall eller sjukdomsattack redan innan de professionella hjälparna är på plats. Utögruppen är unik i Norden.
Här hittar du information om händelser inom Röda Korset Mariehamns avdelning och bokningar på Röda Korsgården för perioden 29 oktober - 4 november 2018.
Hungerdagsinsamlingen 2018 i Sibbo inbringade för Katastorffonden 10 001,84€.
Tack till alla som bidrog till det fina resultatet!
Skapa din profil i Oma Röda Korset!
Röda Korsets avdelningar i Åboland börjar ta Oma i bruk från hösten 2018.
Redan nu kan du surfa in och skapa din egen profil som rödakorsfrivillig.
I Oma hittar du lätt info om vad som händer i åboländska avdelningar, vilka 
utbildningar som är på kommande och mycket annat.
Välkommen med i Oma Röda Korset!
Skapa din profil här: punainenristi.fi/oma
Här hittar du information om händelser inom Röda Korset Mariehamns avdelning och bokningar på Röda Korsgården för perioden 22-28 oktober 2018.
Här hittar du information om händelser inom Röda Korset Mariehamns avdelning och bokningar på Röda Korsgården för perioden 15-21 oktober 2018.
Juha Hankkila
Som det ser ut nu hålls landskapsvalet i maj i samband med EU-valet.
Är din avdelning förberedd för social- och hälsovårdsreformen? Ingen oro! På RedNet finns ett materialpaket som ger stöd till avdelningarna i förberedelserna inför social- och hälsovårdsreformen samt landskapsreformen.
Länk till materialet
Jussi Vierimaa
Det är en fredag förmiddag i oktober när över200 frivilliga och myndighetspersonal samlas vid Pärnäs, Nagu för den stora sjöräddnings- och evakueringsövningen Ingrid. Scenariot för övningen är en stor olycka till havs där en förbindelsebåt börjat brinna, berättar Annalena Sjöblom beredskapschef och verksamhetsledare på Röda Korset Åbolands distrikt.
Här hittar du information om händelser inom Röda Korset Mariehamns avdelning och bokningar på Röda Korsgården för perioden 8-14 oktober 2018.