februari 2019

Välkomna på VÅRMÖTE torsdagen den 14 mars kl. 18.30 i Kvevlax Sparbanks brasrum. Stadgeenliga ärenden. Kaffeservering. Organisationssekreterare Anna Stenman från distriktet deltar i mötet.
 

Hur har ditt frivilligarbete förlöpt? Har du fått det stöd och den uppmuntran som du behövt? Har vi lyckats skapa goda förutsättningar för frivilligverksamheten?
Andrea Södergård
 
Den här sommaren ordnar vi sommarklubbar i både Pargas och Kimitoön i samarbete med lokalavdelningarna. Under fyra junidagar gör vi roliga saker tillsammans, pysslar och åker på utfärd. Sommarklubbarna är tvåspråkiga och för dig som är mellan 10 och 13 år.
Försäkra dig om att du får en plats på sommarens roligaste sommarklubb! Anmäl dig nu.
Under veckan mot rasism den 18-24.3 2019 uppmärksammar Röda Korset Åbolands distrikt en person eller gemenskap som aktivt främjat likabehandling i Åboland. Förra året gick utmärkelsen ”Årets fördomsfria föregångare” till mångkulturgruppen i Pargas avdelning för deras arbete med nyinflyttade.
P.g.a rådande läge gällande coronaviruset hålls avdelningens vårmöte online via Microsoft Teams onsdagen den 31.3 kl 19.00
Här hittar du information om händelser inom Röda Korset Mariehamns avdelning och bokningar på Röda Korsgården för perioden 25 februari - 3 mars 2019.
Här hittar du information om händelser inom Röda Korset Mariehamns avdelning och bokningar på Röda Korsgården för perioden 18-24 februari 2019.
Andrea Södergård
Susan Holmberg från Dragsfjärds avdelning har utsetts till Årets vän 2019.
Susan möter människor med respekt, intresse och vänlighet. Hon har ett naturligt sätt att vilja uppmärksamma, glädja och stöda andra människor. Hon har verkat som vän i många år och varit en pålitlig och outtröttlig vän. Hon ställer upp i olika tillställningar inom vänverksamheten och hennes bakugn är en ständig glädje för de i föreningen som inte har bakandets gåva.
Pargas avdelning bjuder på kaffe med dopp på Vändagen kl. 12-16 i Humana, Strandvägen 16.
Vi informerar om vänverksamheten och kommande kurser samt hjälper till med kursanmälningarna.
Vi har också ett lotteri!
Välkommen!
Årets första nummer av Åbolands distrikts informationsblad Här och Nu  är vårt medlemsnummer där alla våra avdelningar presenterar sig och berättar om sin verksamhet.
Hanna Linnakko
Esbo svenska avdelning ordnade en kortkurs i vänverksamhet i mars 2019 som riktades till alla intresserade av vänverksamhet eller frivilligverksamhet i allmänhet.
Röda Kors-vännerna ordnar en vändagsfest på Fridhem 14.2. kl. 14.00. Kom gärna med och umgås! Om du vill hjälpa till med festen tag kontakt med May-Britt tel. 040 575 9782.

Sirkka-Liisa sätter ihop en utställning med paradhanddukar. Om du har någon sådan, gammal eller ny, som du kan tänka dig att ställa ut, tag kontakt med Sirkka_Liisa tel. 040 777 5008.
Här hittar du information om händelser inom Röda Korset Mariehamns avdelning och bokningar på Röda Korsgården för perioden 4-10 och 11-17 februari 2019.