maj 2019

Här hittar du information om händelser inom Röda Korset Mariehamns avdelning och bokningar på Röda Korsgården för perioden 3-9 juni 2019.
- Nödinsamlingens resultat:Medel har betalats till Katastroffondens konto för Mocambique från avdelningens konto, virtuell sparbössa, åtta utplacerade insamlingsbössor samt bössinsamling på Vårdberget på Valborgsmässoaftonen. Därtill inbetalades de medel som influtit till minne av Gulle Tallgren eftersom hon alltid värnade om de som behövde det som mest. Gulle Tallgrens anhöriga vänner tackas varmt för bidragen.
Här hittar du information om händelser inom Röda Korset Mariehamns avdelning och bokningar på Röda Korsgården för perioden 27 maj - 2 juni 2019.
Vänverksamhetens 60-årsjubileum firades i Åbo Akademi förra lördagen!
Här hittar du information om händelser inom Röda Korset Mariehamns avdelning och bokningar på Röda Korsgården för perioden 20-26 maj.
Välkommen på bussutfärd till Vårdö tisdag den 11 juni kl. 9.30- cirka 16.00. Vi besöker Anni Blomqvists hem, äter lunch på Sandösunds Camping och besöker Skolmuséet. 
För mer information och anmälan, se bifogad fil.
Här hittar du information om händelser inom Röda Korset Mariehamns avdelning och bokningar på Röda Korsgården för perioden 13-19 maj 2019.
 
Titta härifrån: spr.fi/marco
Finlands Röda Kors Åbo svenska avdelnings äldre arkivmaterial har donerats till Arkivsamlingarna vid Åbo Akademis bibliotek. Arkivsamlingarna har full ägande- och dispositionsrätt till gåvan och materialet står fritt till forskningens förfogande senast då materialet ordnats och förtecknats. Gåvan gäller åren 1951 – 2012. Det material som nu donerats omfattar 22 mappar, som under vintern grovsorterats av avdelningens styrelsemedlemmar.
Joonas Brandt
Vardagssäkerhet i fokus under Rödakorsveckan som pågår just nu fram till den 12 maj.
Joni Nikander
Har du barn i åldern 10-13 år och vill att de ska ha något roligt att göra de första veckorna av sommarlovet medan du ännu jobbar?
Här hittar du information om händelser inom Röda Korset Mariehamns avdelning och bokningar på Röda Korsgården för perioden 6-12 maj 2019.