juni 2019

Andrea Södergård
Nio barn samlades under fyra dagar i Kimito avdelnings lokal.
På schemat stod bland annat att lära känna brandbilen, ta en tur med sjöräddningens båt, gammaldags skoldag på Sagalund, stranddag och förstås första hjälpen. Sommarklubben avslutades med gemensamt disko. Förutom de olika ledda programpunkterna fanns det mycket tid för lek och spel. 
Tokmanni donerar 50 ämbar till de hundra första avdelningarna. Ämbaren beställs via Röda Korsets nätbutik för att levereras till den Tokmanni-affär ni väljer. Sista beställningsdagen är redan i slutet av juni, så ni ska agera snabbt! 
Efter Hungerdagen lagrar avdelningen de stapelbara ämbaren i ungefär en månad och delar ut dem till medborgarna i samband med beredskapsövningen Droppen 2019. På så sätt är ämbaren med och stärker finländarnas beredskap för vattendistributionsproblem.
Här hittar du information om händelser inom Röda Korset Mariehamns avdelning och bokningar på Röda Korsgården för perioden 17-23 juni 2019.
Vasa stad
1. Var ordnas stämman?
Följande stämma äger rum i Botniahallen i Vasa 6–7.6.2020.
 
2. Hur kan man delta i stämman?
Här hittar du information om händelser inom Röda Korset Mariehamns avdelning och bokningar på Röda Korsgården för perioden 10-16 juni 2019.