februari 2020

Här hittar du information om händelser inom Röda Korset Mariehamns avdelning och bokningar på Röda Korsgården för perioden 2-8 mars 2020.
Aapo Huhta
Avdelningen kommer att hålla vårmöte 18.3.2020 kl.17 på Röda Kors Punkten, Auragatan 1G.
Andrea Södergård från Åbolands distrikt kommer att inleda med "Humanitet i väpnad konflikt" och det kommer att bjudas på kaffe med dopp.
Alla medlemmar är varmt välkomna!
Här hittar du information om händelser inom Röda Korset Mariehamns avdelning och bokningar på Röda Korsgården för perioden 24 februari-1 mars 2020.
Kvevlax avdelning har under verksamhetsåren 2020 och 2021 mer än tidigare valt att satsa på att hjälpa lokalt och lyfta de saker Röda korset gör på lokal nivå. Till ära av vändagen återlanserar vi därför vår vändagskampanj som startade i samband med vändagen 2020.
Jani Rutanen / Suomen Punainen Risti
Finlands Röda Kors beviljar varje stämmoperiod ett riksomfattande fostraravdelningspris. Syftet med priset är att höja betydelsen och anseendet på avdelningens verksamhet som stöd för ungdomsverksamheten och lyfta fram goda praktiska modeller för hur ungdomar kan lockas med. Tid och plats för prisutdelningen kommer att meddelas senare.
Ulla-Stina Engström blev vald till Årets vän i Åboland. Hon har varit delaktig i vänverksamhet i över 10 år. Stort grattis! 
Läs artikeln i Yle Åboland: 
Siw Karlsson
Röda Korset Åbolands distrikt delar årligen ut utmärkelsen årets vän. I år valdes Åbobon Ulla-Stina Engström till Årets vän.
Ulla-Stina är på ett mångsidigt sätt engagerad i Röda Korsets vänverksamhet, både som vänförmedlare i Åbo svenska avdelning och som aktiv Röda Korsvän. Hon har under många år gett av sin tid och sitt engagemang för att lindra ensamhet och möjliggöra att svenskspråkiga ensamma i Åbo fått en vän.
Beatrice Östman
Är du utbildad sjukskötare eller hälsovårdare?
Vill du jobba flexibelt, planera och bära ansvar över ditt eget arbete?
 
Röda Korset Åbolands distrikt söker en Samordnare för beredskap och hälsovård
Här hittar du information om händelser inom Röda Korset Mariehamns avdelning och bokningar på Röda Korsgården för perioden 17-23 februari 2020.
Vi utvecklar förstahjälpen- och beredskapsverksamheten i Kyrkslätt. Vi efterlyser aktiva deltagare i vår grupp. Kom med!
Joonas Brandt
Röda Korset söker nya frivilliga vänner. En enda positiv människorelation kan räcka för att bryta ensamhetsspiralen. 
Varje vecka sätter Röda Korsets frivilliga vänner guldkant på många människors vardag. Nu söker vi fler frivilliga som vill delta i arbetet med att minska ensamheten i Åboland.
Vänverksamheten är avsedd för alla; såväl unga som äldre, studerande, familjer, ensamstående, män och kvinnor kan bli en frivillig vän.
canva.com
Det här gör Röda Korset världen över med anledning av Coronaviruset.
I det här numret av distriktets informationsblad blickar vi tillbaka på beredskapsövningen Droppen i oktober.
 
Årets Vän
 
Känner du någon som är omtänksam, glad, har tid för sina medmänniskor, är ung eller gammal, har ett varmt hjärta och bryr sig om? Är det någon du tycker borde få utmärkelsen ”Årets vän”? Nu vill vi ha ditt förslag!
Ny styrelse för år 2020 har valts med Alexandra Lehtinen som ordförande. Styrelsen har konstituerat sig och valt ansvarspersoner, se under rubriken Styrelse 2020.