mars 2020

 
Våren kommer trots allt
Distriktets ordförande Päivi Kuntze
 

Samma rubrik, men tankarna kring våren är helt annorlunda än för ett år sedan.
Andrea Södergård
Tätä tekee Punainen Risti Turunmaalla juuri nyt.
Kimitoöns väntelefonen är öppen. Telefonen är en kommunal service som upprätthålls tillsammans med Röda Korsets frivilliga. Väntelefonen är öppen vardagar kl. 9-11 och 16-18 på nummer 040 619 7429
I Hitis hjälper frivilliga med butiksärenden i samarbete med Kimitoöns kommun
Andrea Södergård
I och med undantagstillståndet intensifierar Röda Korset rekryteringen av nya frivilliga då behovet av frivilliga kommer vara stort de närmaste månaderna. I rask takt ordnas nu utbildningar för nya som vill komma med i verksamheten. Alla som vill hjälpa sina medmänniskor under undantagsförhållandet är välkomna med. Vi erbjuder alltid våra frivilliga utbildning och avlastning för sina uppdrag.
Din hjälp behövs! ❤️
I rask takt ordnar Åbolands distrikt utbildningar för nya frivilliga som vill hjälpa. Vi erbjuder våra frivilliga utbildning och avlastning för sina uppdrag. För oss är det viktigt att den frivilliga mår bra. Häng med på följande kurser:
Houtskär avdelning samarbetar med kapellförsamlingen och M-market. Informationsbrev har lagts i postlådor. Röda Korsets frivilliga kan hjälpa i vardagen och lyssna om du behöver någon att prata med.
Nagu avdelning förmedlar kontakt mellan hjälpare och hjälpbehövande. Kontakta avdelningen per telefon 045-2025232 eller på deras Facebooksida Nagu Röda Kors.
I tider som dessa är det viktigt att vi hjälper varandra, tillsammans är vi starka! Vill du komma med i hjälpverksamheten som frivillig kan du skapa en egen profil i OMA. 
Andrea Södergård
Med anledning av att regeringen utlyst undantagstillstånd har Röda Korset Åbolands distrikt inlett en krisoperation. Med våra principer i ryggen hjälper vi som vanligt dem i mest behov av hjälp.
Det här gör vi just nu
Obs!
 
Vårt vårmöte 19.3 flyttas. Vi informerar senare om nytt datum.
 
Hälsningar
FRK Sibbo Avdelnings styrelse
 
Röda Korsets Oma är skapat för att stöda organisationens helhetsberedskap och för att ta emot nya frivilliga. Oma har verktyg som avdelningen kan använda i situationer då medborgarnas vilja att hjälpa till är stor och antalet nya frivilliga som anmäler sig är högt. På den här sidan har vi samlat tips som kan vara nyttiga då det gäller att använda Oma under Coronaepidemin.
 
Coronaviruset påverkar naturligtvis också Finlands Röda Kors verksamhet. Vi följer noga med vad hälsovårdsmyndigheterna och experterna har för bestämmelser, rekommendationer och önskemål för att begränsa viruset och bromsa upp smittspridningen.
Här och Nu 2/2020
Här hittar ni kontinuerligt uppdaterade anvisningar för frivilliga gallande beredskap inför coronavirus: https://rednet.rodakorset.fi/node/59204
Anni Koponen
Röda Korsets frivilliga behövs under coronaepidemin. Frivilliga runtom i Finland ger bl.a. mentalt stöd och ordnar praktisk hjälp för att uträtta ärenden i butiker och apotek.
Hjälpens betydelse är stor, speciellt för människor vars ork har varit på prov redan innan epidemin och undantagsförhållandena. Inom all frivilligverksamhet är både de hjälptas och hjälparnas trygghet orubbligt viktig.
Niklas Meltio
De som besökt riskområden bör i 14 dygn efter ankomsten från ett epidemiområde avstå från att delta i Finlands Röda Kors frivilliguppdrag, om de innebär närkontakt med hjälpbehövande eller andra.
Beaktande av riskgrupper
Här hittar du information om händelser inom Röda Korset Mariehamns avdelning och bokningar på Röda Korsgården för perioden 9-15 mars 2020.
- Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 godkända som förslag till vårmötet
- Representanter till distriktsmötet i Iniö och stämman i Vasa utsedda
- Nagu avdelnings förslag till initiativ till stämman i Vasa understött