april 2020

Vi har öppnat en webbplats om coronaepidemin på https://koronavirus.punainenristi.fi/sv/. Välkommen och bekanta dig med den! 
Den mobiloptimerade webbplatsen betjänar den stora allmänheten i frågor gällande corona och Röda Korsets verksamhet. Webbplatsen är främst avsedd för personer som vill bli frivilliga, för hjälpbehövande och informationssökande.
Röda Korsets De ungas skyddshus erbjuder samtalshjälp och tillfällig inkvartering under årets alla dagar – även i coronatider.
Skyddshusen kan kontaktas när som helst på eget initiativ och utan tidsbokning!
För mera information: https://www.rodakorset.fi/ungasskyddshus
Ännu uppmanas vi att hållas hemma för att undvika Coronaviruset, men trots det så behövs det blodgivare.
Elle Hughes
Kolla hit! Flera kurser för frivilliga som vill hjälpa i dessa tider ordnas av Åbolands distrikt och på annat håll ✨
Åbolands distrikt har tagit fram en ny nätkurs för våra frivilliga. På måndag är det premiär för en kurs om psykiskt välmående för frivilliga. Vi vill att våra frivilliga ska må bra i sitt uppdrag.
Åbo svenska avdelning startar en insamling för att hjälpa de mest utsatta under corona-krisen!
Genom att ge ett bidrag säkerställer du att de som befinner sig i en särskilt utsatt ställning inte blir lämnade ensam under coronaepidemin i Finland och ute i världen.
Marjaana Malkamäki
Behöver du någon att tala med? Röda Korsets frivilliga finns här för dig.
Röda Korset startar svenskspråkig vänverksamhet på webben. Efter tre års lyckade erfarenheter av chatvänner på finskspråkigt håll utvidgas verksamheten nu till Svenskfinland.
VAR: https://oma.rodakorset.fi/bli-medlem/1
VARFÖR: Medlemsavgiften går till Röda Korsets lokala frivilligverksamhet och för att utbilda frivilliga, vilket är extra viktigt i och med de rådande omständigheterna. Att vara medlem är också ett enkelt sätt att stöda det hjälparbete som utförs av Röda Korsets frivilliga.
FRK
Röda Korset Åbolands distrikt startar nödinsamling för de mest utsatta under coronakrisen.
Genom att ge ett bidrag säkerställer du att de som befinner sig i en särskilt utsatt ställning inte blir lämnade ensam under coronaepidemin i Finland och ute i världen.
Som givare skyddar du dem som är mest utsatta under coronakrisen.
Denna vecka går dessa nätkurser som ordnas av Åbolands distrikt:
Lue: Punainen Risti haluaa tehdä yhteistyötä turunmaalaisten yhdistysten kanssa
Lehdistötiedote 7.4.2020
Benjamin Suomela
Er hjälp behövs i dessa tider! Anmäl dig som frivillig via OMA. 
 
Datum för kommande nätkurser för nya frivilliga:
7.4 Nätkurs i vänverksamhet kl.13-15
Anmälan hittas här: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7140