mars 2021

På vårmötet behandlades bl.a. föregående års bokslut och verksamhetsberättelse. Fjolårets verksamhet påverkades av pandemin i hög grad. Aktiviteter fanns, men de var annorlunda än tidigare.
Plock ur verksamheten år 2020:
- Telefonrunda till Åbo svenska avdelnings 70+medlemmar i maj. De ca 90 personer som avdelningen fick kontakt med klarade sig bra trots pandemin och blev glada att bli ihågkomna.
Årsmötet hålls i år igen online via Microsoft Teams. Mötet hålls mellan kl 10-12. 
Anmälan sker via OMA (klick här!). Där kan man välja om man är vanlig deltagare eller officiell representant.
Tina Holms
Vänkören i Malax uppträder normalt på äldreboenden en gång i månaden.

I och med coronapandemin kunde kören inte besöka de äldre utan istället bandades uppträdandet in och äldreboenden kan se på uppträdandet när det passar och hur många gånger som helst.
Tina Holms
Vänkören i Malax uppträder normalt på äldreboenden en gång i månaden.

I och med coronapandemin kunde kören inte besöka de äldre utan istället bandades uppträdandet in och äldreboenden kan se på uppträdandet när det passar och hur många gånger som helst.
25.3 och 29.3 ordnas kurs i första omsorg av Åbolands distrikt. Kursen är riktad till avdelningens styrelsemedlemmar, gruppledare, vänner, mentalt stödgrupper och medlemmar i vapepa nätverket.
Under kursen behandlas anvisningarna för hemlandshjälpen, olika hjälpsituationer som avdelningen kan alarmeras till, bland annat om bespisning, tillfälligt skydd, psykiskt stöd och evakuering. Kursen hålls via teams mellan 17-19.30.
Anvisningen för utmärkelser uppdaterades vid mötet 12.3.2021 för Röda Korsets styrelse. En ändring att observera är att avdelningarna framdeles ska skicka in ansökningarna om förtjänstmedaljer i brons, silver och guld till distrikten redan före den 15 september, istället för den 31 oktober som förr. Ansökningstiden för dessa förtjänsttecken och förtjänstmedaljer på hösten blir densamma, dvs. den 15 september. 
Vi har uppdaterad dessa sidor! Hoppas att du hittar användbart material här.
Du bör också titta på det här video: https://areena.yle.fi/1-50777807 
Sinnenas promenad och en virtuell kaffeträff varje vecka läter seniorer träffas tryggt trots den rådande pandemin. Båda ingår i Röda korsets projektet "Vi ses i byn".
Idag inleds den nationella kampanjen "Veckan mot rasism". Delta du också!
VARFÖR:
Vi har alla ett ansvar att agera rätt i en rasistisk situation. Vi har också alla ansvar över våra attityder och val.
Följ veckan mot rasism och dela dina tankar på sociala medier med hashtag #veckanmotrasism #rasisminvastainenviikko
Du kan läsa mera här: https://www.motrasism.fi/node/5214
FRK Korpo avdelning håller VÅRMÖTE

Onsdagen den 24 mars kl. 19.00 i Lions klubblokal, Tallbackavägen 24, 21710 Korpo

OBS! Rådande restriktioner tillåter max sex personer att samlas, därför önskar vi att du deltar på distans via Teams, anmäl dig till korpo@avdelning.rodakorset.fi så skickas länken före mötet.
Stadgeenliga ärenden

Välkomna! Styrelsen
Axel Gröndahl
Biblioteket är en mötesplats för alla oavsett bakgrund eller ålder och har öppnat dörrar till samhället för nyanlända. Utmärkelsen en del av Veckan mot rasism som pågår 15-21.3. Veckan uppmärksammas också med ett webbinarium om inkluderande föreningsliv den 17.3.
I och med de nya restriktionerna som trädde i kraft igår samt det faktum att corona-pandemin nu har varit en del av vår vardag i ett års tid är det många som mår dåligt, som kanske känner sig ensamma och inte vet hur de ska orka med den nya vardagen. 
Därför vill vi tipsa er om denna sida: https://www.sproppimateriaalit.fi/web/site-185524/state-jurdcmzrgarcytzr...
Kommande kurser:
Operativt ledarskap 9.3 och 11.3 kl.17-19:30
Under kursen går vi igenom vad som är viktigt i en operativ situation, hur den leds, hur man upprätthåller situationsbilden, kommunicerar till grupperna och arbetsfördelningen. 
Vårmötet kommer att hållas 18.3 kl.17 både på Gillesgården (Auragatan 1G, 20100 Åbo) och virtuellt. 
På mötet gås stadgeenliga mötesärenden, bl.a. verksamhetsberättelse och bokslut för föregående år igenom. 
Obligatorisk anmälan för de deltagare som vill delta på distans. Möteslänk skickas till alla anmälda. 
Anmäl dig här: https://oma.rodakorset.fi/event/1529
Välkomna!