juni 2021

Bästa medlem av
På grund av coronan har människor ett stort behov av att träffas och situationen berör nu alla åldersgrupper i stor utsträckning, det har varit mycket tal om i synnerhet hur unga orkar. Vi vill uppmuntra och förse avdelningarna med enkla sätt att genomföra verksamheten och nå de som behöver hjälp.
Joonas Brandt
FN:s internationella dag mot fattigdom och marginalisering äger rum årligen den 17.10 och i Finland uppmärksammas dagen i form av De bostadslösas natt. Röda Korsets avdelningar deltar i temadagens evenemang på olika håll i Finland.