juni 2021

Bästa medlem av
Leena Koskela
Ni kan ansöka om ekonomiskt stöd från centralbyrån till gemenskapliga mathjälpsevenemang och till barn och unga.
Evenemangen ska vara öppna i synnerhet för alla som har flytt från konflikter eller förföljelser. För att få stöd förutsätts att avdelningen aktivt har bjudit in till att delta samt att evenemanget också har annonserats på olika språk.
Bifogat finns evenemangsmodeller med tips för att organisera.