februari 2022

Joonas Brandt
Kom för att diskutera och påverka hur Finlands Röda Kors frivilligverksamhet ser ut i framtiden! Hur säkerställer vi de frivilligas välfärd, trygghet och motivation bättre än tidigare? Hurdant tilläggsstöd behöver de frivilliga i hjälpuppdrag?
Kriget och krisen i Ukraina väcker en lång rad känslor och reaktioner som otrygghet, osäkerhet, orättvisa, sorg och ilska. Alla upplever inte saker på samma sätt.
Vi har startat en nödinsamling för offren i Ukraina. 
Röda Korset delar bland annat ut materiell hjälp till människorna samt stöder hälsovårdssektorn och vattensektorn.
På bägge sidor om kontaktlinjen levereras mediciner och andra hälsovårdsförnödenheter till hälsovårdscentralerna. Till människorna utdelas mat, kontanthjälp samt verktyg för att upprätthålla näringsverksamhet.
Finlands Röda Kors startar en nödhjälpsinsamling för att hjälpa de lidande i Ukrainakonflikten. Även i Röda Korsets frivilliga i Åboland hjälper till i insamlingen.
Man kan hjälpa genom att ge ett bidrag till katastroffonden. Nödinsamling har startats i Houtskär, Åbo, Kimito och Pargas. Man kan också bidra via nätet.  
Finlands Röda Kors har redan beviljat 100 000 euro ur sin katastroffond för att stöda offren för konflikten i Ukraina.
Nadia Sitova/Unsplash
För ett barn kan det vara svårt att förhålla sig till nyheter om krig och katastrofer. Vi samlade ihop några goda råd för vuxna om hur man kan tala på ett konstruktivt sätt med barn om exempelvis läget i Ukraina.
* Trösta. Om barnet verkar ängsligt gäller det att vara lugn och skapa en känsla av trygghet.
FRK Åboland
Lue teksti suomeksi klikkaamalla tästä 
Utmärkelsen Årets fördomsfria föregångare delas ut av Finlands Röda Kors Åbolands distrikt under veckan mot rasism den 21-27.3. Genom utmärkelsen vill Röda Korset lyfta fram aktörer som främjar jämlikhet i Åbo och den åboländska skärgården. 
Vad är det vi riktigt sysslar med? I veckan intervjuades vår styrelsemedlem Kerstin Heideman av Radio Vega. Hon berättar bland annat om vår verksamhet och hur hon blev en aktiv medlem i sin lokalavdelning.
Om du fick inspiration att bli medlem så önskar vi dig varmt välkommen! Du kan exempelvis mejla oss på esbosvenska@gmail.com.
Andrea Södergård
Finlands Röda Kors Åbolands distrikt har i samband med vändagen utnämnt Årets vän i Åboland. I år delas priset ut till två personer från Pargas, Robert Tunturi och Maj-Len Cederlöf.
Både Maj-Len och Robert har i sina respektive bekantskapskretsar lyfts fram som inspirerande förebilder som har öppnat sina hem för andra, erbjudit stöd och stärkt vänskapsband.
Kom och möt glada Röda Kors frivilliga som bjuder på varm saft och glada leenden.

Vid Fiskstranden ännu idag MÅNDAG 14.2.2022 kl.10-14
Utmaningen Hur mår du? 
 
Nu utmanar vi alla att kontakta sina bekanta och släktingar nära och fjärran på vändagsveckan. Vi hoppas att särskilt ensamma människor gläds med ett telefonsamtal. 
Pette Rissanen
Vändagen till ära bjuder Åbolands distrikt våra frivilliga på en teaterföreställning vid Åbo Svenska Teater lördagen den 12.2 kl. 13!