augusti 2022

Röda Korsets de Ungas skyddshus genomförde våren 2022 Digiraati-diskussioner, där ungdomar anonymt kunde diskutera frågor kring livet för  regnbågsungdomar.
Diskussionerna handlade om fördomar, att bli självständig och bemötande inom social- och hälsovårdstjänsterna. Samtalen visar att många ungdomar upplever att de inte kan vara sig själva. Bland annat fördomar och hot om mobbning ger bekymmer.
Kan du tänka dig en karriär i världens största humanitära organisation? 
Vi vill öka Röda Korsets synlighet och samtidigt stöda välmåendet och tryggheten bland unga svenskspråkiga i Åbo. 
FRK Åboland
 
Pressmeddelande 16.8.2022
På lördag den 20.8 kl 11-16 övar Röda Korsets frivilliga, Pargas sjöräddare samt Pargas och Lielax frivilliga brandkårer sjöräddning utanför Granvik, Pargas. Ett 40-tal frivilliga deltar i övningen och på plats väntas också gränsbevakningens helikopter. 
Behöver du tips för att skapa gruppsammanhållning i klassen eller planerar du redan temadagar för läsåret? 
Våra omformade studiematerial ger dig stöd för situationer av många slag, oavsett om du letar efter idéer till smärre undervisningsstunder eller större teman.
Öppningen av nya torget i Åbo firas från 17.9 och håller på i en vecka. Under veckan ordnas olika program tillsammans med olika arrangörer.
Emilia Anundi
Under Konstens natt 11.8.2022 har du möjlighet att bekanta dig med vår verksamhet, bli medlem och komma med som frivillig. Vi kommer att synas i akademikvarteren från kl. 18. Kom modigt fram och säg Hej till oss!