mars 2023

Suvi Elo / FRK
Röda Kors avdelningar kan ansöka om ekonomisk till gemenskapliga mathjälpsverksamhet. Avdelningarna kan ansöka om stöd till sina matevenemang till ett belopp av högst 150 euro/verksamhet. Avdelningen kan ansöka om stöd för högst två verksamheter, det vill säga högst 300 euro/avdelning.
Villkoret för att få understöd:
Andrea Södergård/FRK Åboland
Garantiföreningen för Skärgård utan gränser – Saaristo ilman rajoja kannatusyhdistys är utsedd till Årets fördomsfria föregångare i Åboland 2023 för sitt arbete med att erbjuda invandrare lika möjligheter till mångsidig verksamhet.<
Välkommen till avdelningens Vårmöte tisdagen 28.3.2023 kl.18 på Sandögatan 8.
Stadgeenliga ärenden med utdelning av utmärkelser + kaffeservering.
Du får också bekanta dig med vår nya Första Hjälpen bil + det material vi använder på Första Hjälpen jourer!
Välkommen på avdelningens vårmöte 29.3.2023 kl. 18.00 i Folkskolans vänners möteslokal på adressen Tavastgatan 30D 33-34. Under mötet behandlas stadgeenliga ärenden såsom bokslut och verksamhetsberättelse för år 2022.
Det går att delta på mötet både på plats och distans. Om du vill delta på distans (eller om du vill ha möteshandlingarna före mötet) ska du anmäla dig via https://oma.punainenristi.fi/event/22018.
Vårmötet hålls 23.3.2023 kl. 19.00 i Handelsmans Café. Välkommen!
FRK Korpo avdelning håller VÅRMÖTE onsdagen den 29 mars kl. 19.00
i Lions klubblokal, Tallbackavägen 24, 21710 Korpo
Stadgeenliga ärenden
Välkomna!
Styrelsen
SPR Korppoon osasto pitää KEVÄTKOKOUKSEN keskiviikkona 29. maaliskuuta klo 19.00
Lions klubilla, Mäntymäentie 24, 21710 Korppoo
Sääntömääräiset asiat
Tervetuloa
Hallitus
Röda Korset skapar i samarbete med kommunens Ungdomsverkstad ett vardagsrum för tredje sektorn där ortens föreningar har en plats för program och möten. I lokalen kommer en secondhandbutik att öppnas och platsen ska också fungera som Ungdomsverkstadens verksamhetspunkt, där ungdomar får stöd och hjälp för att komma vidare i livet. Verksamheten går under namnet ÅterBruket 1686.