Personval

Det är den ordinarie stämmans uppgift att välja personer till förtroendeuppdragen för den följande stämmoperioden.

Vid stämman väljs för organisationen en ordförande (styrelsens ordförande), tre vice ordförande för styrelsen, sex övriga styrelseledamöter, en ordförande och en vice ordförande samt 23 ledamöter och 23 suppleanter för fullmäktige samt revisorer för organisationen (43 § i förordningen om FRK).

Valnämnden har i uppgift att bereda valen av de personer som ska väljas till förtroendeuppdragen vid stämman.

Den preliminära nomineringen av kandidater till generalförsamlingen avslutades den 24 juli. Valnämndens förslag till val av personer kan hittas på denna sida och kommer att skickas per post till de omröstningsrepresentanter fyra veckor före stämman.

Presentationer av de nominerade (styrelse och ordförande/vice ordförande för fullmäktige) finns i Kandidater 2020 -meny.