Personval

Vid stämman valdes Röda Korsets högsta förtroendevalda. Till ordförande för Röda Korsets styrelse valdes Elli Aaltonen från Borgå, till nya vice ordförande valdes Ann-Mari Audas-Willman från Vasa, Laura Musta från Helsingfors och Harri Virta från S:t Karins. 

Till medlemmar i styrelsen valdes Outi Forsblom från Tikkala, Harri Jokiranta från Seinäjoki, Katja Kuusela från Esbo, Marju Pihlajamaa från Punkalaidun, Jarno Rasinkangas från Uleåborg och Ruut Rissanen från Tammerfors. Vid stämman valdes förutom fullmäktiges ordförande också övriga medlemmar i fullmäktige samt deras suppleanter.

Till ordförande för Röda Korsets fullmäktige valdes Otto Kari från Helsingfors och till vice ordförande Päivi Kuntze från Åbo.

Fullmäktigeledamöterna och ersättarna godkändes enligt valnämndens förslag (nedan som bilaga).  

Styrelsens och fullmäktiges sammansättning finns också här.