Hälsofrämjande arbete

Harri Mäenpää
Fotograf: Harri Mäenpää

Här finns material och aktiviteter som kan användas när man planerar en gruppträff. Materialet kan utnyttjas som det är eller det kan bearbetas enligt behov så att den passar kvällens tema. Materialet kan användas inom Rödä Korsets hälsofrämjande arbete men kan det kan också vara till nytta för t.ex. förstahjälpsgrupper och Hälsopunkter.

Om du hellre vill ha materialet i powerpoint-form, fråga efter det i ditt distrikt!

OBS! Tyvärr finns några länkar i PDF-filer bara på finska därför att motsvarande svenska länkar inte kunde hittas.