Hjälparkurs för barnfamiljer

Joonas Brandt
Fotograf: Joonas Brandt

Hjälparkursen för barnfamiljer är en 1,5 timmars lång kurs som presenterar grunderna i första hjälpen. I utbildningen övar både föräldrar och barn tillsammans på de första hjälpen -kunskaper som är viktiga för barnfamiljer. På den här kursen är också barn hjälpare!

Varje avdelning kan ordna en hjälparkurs, eftersom det räcker att ha grundfärdigheter i första hjälpen för att arrangera en kurs. Det lönar sig för kursens handledare att repetera kunskaperna från Första hjälpen-boken innan kursen börjar.

Familjerna kan delta i kursen antingen som förälder-barn-par eller med hela familjen. 

Anvisningar för genomförandet av kursen, illustrerade instruktioner och intyg till deltagarna kan beställas kostnadsfritt på Röda Korsets nätbutik (logga in på avdelningsmaterial). Intygen kan även beställas separat.