Hjälparkurs för barnfamiljer

Joonas Brandt
Fotograf: Joonas Brandt

 

Fastän det inte går att ordna kurser ansikte mot ansikte under coronaepidemin, lönar det sig att boka in hjälparkursen för barnfamiljer i avdelningens kalender till hösten!  En ypperlig tidpunkt är till exempel internationella första hjälpen-dagen 12.9.

Hjälparkursen för barnfamiljer är en 1,5 timmars lång kurs som presenterar grunderna i första hjälpen. I utbildningen övar både föräldrar och barn tillsammans på de första hjälpen -kunskaper som är viktiga för barnfamiljer. På den här kursen är också barn hjälpare!

Varje avdelning kan ordna en hjälparkurs, eftersom det räcker att ha grundfärdigheter i första hjälpen för att arrangera en kurs. Det lönar sig för kursens handledare att repetera kunskaperna från Första hjälpen-boken innan kursen börjar.

Familjerna kan delta i kursen antingen som förälder-barn-par eller med hela familjen. För en kurs med 20 personer behövs 2-3 handledare.

Anvisningar för genomförandet av kursen, illustrerade instruktioner och intyg till deltagarna kan beställas kostnadsfritt på Röda Korsets nätbutik (logga in på avdelningsmaterial). Intygen kan även beställas separat.