Jomala

Jan Lindholm
Fotograf: Jan Lindholm
"RK-veckan 2012 på Varuboden i Jomala"
Jan Lindholm
Fotograf: Jan Lindholm
"RK-veckan 2012 på Varuboden i Jomala"
Jan Lindholm
Fotograf: Jan Lindholm
"RK-veckan 2012 på Varuboden i Jomala"
Jan Lindholm
Fotograf: Jan Lindholm
"RK-veckan 2012 på Varuboden i Jomala"
Jan Lindholm
Fotograf: Jan Lindholm
"RK-veckan 2012 på Varuboden i Jomala"
Jan Lindholm
Fotograf: Jan Lindholm
"RK-veckan 2012 på Varuboden i Jomala"
Jan Lindholm
Fotograf: Jan Lindholm
"RK-veckan 2012 på Varuboden i Jomala"
Jan Lindholm
Fotograf: Jan Lindholm
"RK-veckan 2012 på Varuboden i Jomala"
Jan Lindholm
Fotograf: Jan Lindholm
"RK-veckan 2012 på Varuboden i Jomala"
Stefan Simonsen
Fotograf: Stefan Simonsen
"RK-veckan 2012 på Varuboden i Jomala"
Stefan Simonsen
Fotograf: Stefan Simonsen
"RK-veckan 2012 på Varuboden i Jomala"
Jan Lindholm
Fotograf: Jan Lindholm
"RK-veckan 2012 på Varuboden i Jomala"
Plats:
, 22150, Jomala

Nyheter

canva.com
Fotograf: canva.com

Det här gör Röda Korset världen över med anledning av Coronaviruset.

Evenemang

Inga händelser just nu.

Foruminlägg

Avrapportering från Frk Jomala Avdelnings styrelsemöte igår:

Avdelningens vårmöte är nu avklarat för detta år. I år kombinerade vi vårt vårmöte så att det sammanföll med Jomala församlings kyrkkaffe som även innehöll sång av församlingens två barnkörer samt en tavelutställning. De stadgeenliga ärendena som fanns på agendan gick bra, d v s verksamhetsberättelse och bokslut godkändes. Styrelsen och redovisningsansvariga beviljades ansvarsfrihet efter att verksamhetsgranskningsberättelsen hade lästs upp.

Mariehamns och Jomalas avdelning inom Röda Korset förstärker sitt samarbete kring en gemensam första hjälpgrupp, och välkomnar nya medlemmar - både från Mariehamn och Jomala.

Ett avtal om samarbete har i dagarna undertecknats som innebär att Mariehamns och Jomalas gemensamma första hjälpgrupp samarbetar kontinuerligt både ekonomiskt och genom att båda avdelningarnas lokaler utnyttjas för första hjälpgruppens verksamhet. Avdelningarna samarbetar redan sedan tidigare men behovet fanns att förstärka och förlänga samarbetsavtalet och förtydliga vad samarbetet egentligen innebär.