Jomala

Jan Lindholm
Fotograf: Jan Lindholm
"RK-veckan 2012 på Varuboden i Jomala"
Jan Lindholm
Fotograf: Jan Lindholm
"RK-veckan 2012 på Varuboden i Jomala"
Jan Lindholm
Fotograf: Jan Lindholm
"RK-veckan 2012 på Varuboden i Jomala"
Jan Lindholm
Fotograf: Jan Lindholm
"RK-veckan 2012 på Varuboden i Jomala"
Jan Lindholm
Fotograf: Jan Lindholm
"RK-veckan 2012 på Varuboden i Jomala"
Jan Lindholm
Fotograf: Jan Lindholm
"RK-veckan 2012 på Varuboden i Jomala"
Jan Lindholm
Fotograf: Jan Lindholm
"RK-veckan 2012 på Varuboden i Jomala"
Jan Lindholm
Fotograf: Jan Lindholm
"RK-veckan 2012 på Varuboden i Jomala"
Jan Lindholm
Fotograf: Jan Lindholm
"RK-veckan 2012 på Varuboden i Jomala"
Stefan Simonsen
Fotograf: Stefan Simonsen
"RK-veckan 2012 på Varuboden i Jomala"
Stefan Simonsen
Fotograf: Stefan Simonsen
"RK-veckan 2012 på Varuboden i Jomala"
Jan Lindholm
Fotograf: Jan Lindholm
"RK-veckan 2012 på Varuboden i Jomala"
Plats:
, 22150, Jomala

Nyheter

canva.com
Fotograf: canva.com

Det här gör Röda Korset världen över med anledning av Coronaviruset.

Distriktet arrangerar en inspirerande kväll för alla avdelningar samt avdelningarnas grupper på Åland. Måndagen 20 oktober sker detta. Målet med kvällen är att titta närmare på hur det är att vara frivilllig aktiv och ledaren inom Röda Korset. Vad är effektiv mötesteknik, hur fungerar en förenings avdelningsstyrelse och vad kan vara inspirerande och matnyttigt att ta med sig som ledare i detta arbete.

Vi kan tillsammans dela med oss av erfarenheter och det är ett öppet forum. Olof från distriktet berättar om olika fungerande exempel och metoder.

En kampanj för att främja möten mellan äldre och yngre

#Använd Hjärtat är en nationell kampanj i Finand. Den pågår från och med oktober och fram till Jul.  Syftet är att skapa möten mellan yngre och äldre. Att motverka ensamheten och erbjuda intressanta och givande aktiviteter för alla inblandade.

Evenemang

31.10.2017 - 31.10.2020
Plats:
Platsen meddelas senare, 22150, Jomala

Foruminlägg

Avrapportering från Frk Jomala Avdelnings styrelsemöte igår:

Avdelningens vårmöte är nu avklarat för detta år. I år kombinerade vi vårt vårmöte så att det sammanföll med Jomala församlings kyrkkaffe som även innehöll sång av församlingens två barnkörer samt en tavelutställning. De stadgeenliga ärendena som fanns på agendan gick bra, d v s verksamhetsberättelse och bokslut godkändes. Styrelsen och redovisningsansvariga beviljades ansvarsfrihet efter att verksamhetsgranskningsberättelsen hade lästs upp.

Mariehamns och Jomalas avdelning inom Röda Korset förstärker sitt samarbete kring en gemensam första hjälpgrupp, och välkomnar nya medlemmar - både från Mariehamn och Jomala.

Ett avtal om samarbete har i dagarna undertecknats som innebär att Mariehamns och Jomalas gemensamma första hjälpgrupp samarbetar kontinuerligt både ekonomiskt och genom att båda avdelningarnas lokaler utnyttjas för första hjälpgruppens verksamhet. Avdelningarna samarbetar redan sedan tidigare men behovet fanns att förstärka och förlänga samarbetsavtalet och förtydliga vad samarbetet egentligen innebär.