Styrelsen 2014

I styrelsen sitter:

  • Cati Huhta, ordförande 040 867 0117

cati.huhta@tsj.fi

  • Gunilla Söderholm, viceordförande
  • Maria Brling, sekreterare
  • Annica Lindroos
  • Heli Vaino
  • Anneli Rautianen
  • Susan Holmberg
  • Annica Qwarfordt-Sahlgren
  • Ulla Granroth
  • Ann-Charlotte Lehtonen