Styrelsen 2018-2019

FRK Hitis avdelning grundades 1951.

Styrelsens sammansättning 2018-2019:

Desiré Roman, ordförande
Elvi Johansson, vice
Anna Fihlman, sekreterare
Eivor Gustafsson
Tina Gustafsson
Rodise Liljeqvist
Tanja Liljeqvist
Clara Puranen
Ulla Örså
Anita Österberg

Pipsa Toukola, kassör utom styrelsen