Osaston vastuuhenkilöiden yhteystiedot

Puheenjohtaja, Kotimaan apu: Anni Korkea-aho, 044 3781 792, anni.korkea-aho[at}outlook.com

Sihteeri: Hilkka Ilomäki, 040 571 6822, hilkka_ilomaki[at}hotmail.com

Rahastonhoitaja: Tuovi Tuohimaa, 050 373 1817

Kotimaan apu: Eija Pippola, 040 5401 396, eija.pippola[at}gmail.com

Keräysjohtaja: Sirkka Kallio 040 5186244

Jäsenmestarit: Latvala Marjatta, marjatta.latvala[at}japo.fi & Kallio Sirkka

Ystävävälittäjä: Maija Peuro-Rautiainen 040 7354 902, maperaut[at}gmail,com

Valmius ja tiedotus: Eija Pippola, 040 5401 396, eija.pippola[at}gmail.com