Avdelningens styrelse

Styrelsen/Hallitus 2018

Inger Wiklén, ordförande/puheenjohtaja

Tarja Santavuori-Sirkiä, viceordförande/varapuheenjohtaja

Inger Österlund, sekreterare och kassör/sihteeri ja taloudenhoitaja

Inger Björklund

Heidi Engblom

Ulla Alstrand

Susanna Bergholm

Torgils Bäckman