Veckan mot rasism

Leena Koskela
Fotograf: Leena Koskela
"Utbildardagar 2020"
Materialet är tillgänglig endast till gruppens medlemmar.

Vad är det fråga om?

Röda Korset arbetar mot rasism. Förebyggande av etnisk diskriminering och främjande av integration är en del av Röda Korsets grundläggande verksamhet som stöds av bland annat arbets- och näringsministeriet.

Rasism handlar om sätt att tänka och handla och om strukturer som skapar ojämlikhet mellan människor samt nekar lika mänskliga rättigheter för alla. Rasistiskt tänkande strider tydligt mot Röda Korsets principer som betonar medmänsklighet och jämlikhet.

VAD? Den riksomfattande kampanjen veckan mot rasism är en påverkningskampanj. 

 #rasisminvastainenviikko #veckanmotrasism #weekagainstracism

NÄR? vecka 11 eller 12. FN-dagen mot rasism hålls samma vecka, den 21 mars. Samma datum år 1960 öppnade polisen eld mot och dödade 69 fredliga demonstranter i Sharpeville i Sydafrika.År 1966 utlyste FN:s generalförsamling dagen till den internationella dagen mot rasdiskriminering och uppmanade det internationella samfundet att öka sina ansträngningar för att avskaffa all rasdiskriminering.

VAR? Hela Finland

HUR? Genom att utmana enskilda människor, organisationer, myndigheter, skolor, läroanstalter, olika sammanslutningar och idrottsföreningar att delta i den gemensamma kampanjveckan mot rasism genom att berätta om varför och hur de motsätter sig rasism och dela detta med sina följare i sociala medier. Genom att ordna evenemang mot rasism som är öppna för alla och dela bilder från dem i sociala medier.

VARFÖR? Rasistiskt tänkande strider mot Röda Korsets principer, som bygger på medmänsklighet och opartiskhet.

Humanitet: Att förhindra och lindra mänskors lidanden på alla vis är Röda Korsets viktigaste uppgift och syftet med verksamheten. Vi strävar efter att skydda människors liv, hälsa och människovärde. Uppgiften är att främja förståelse, vänskap, samarbete och bestående fred mellan människor.

Opartiskhet: Röda Korset försöker lindra lidande enbart utgående från människors behov av hjälp, inte deras nationalitet, religion, ras, politiska åsikter eller samhälleliga ställning. Först i kön är de som lider störst nöd. Att förebygga diskriminering och skydda människovärdet hör till organisationens grundläggande verksamhet.

I FRK:S DISTRIKT OCH AVDELNINGAR:

DISTRIKTENS LOKALA KAMPANJANSVARIGA

Katja Junnila, Lappland, Marika Parkkila, Uleåborg, Karin Sandell, Österbotten, Milla Ukkonen, Västra Finland, Hanna Toppi, Savolax-Karelen, Susanne Meusel/Ellinoora Söderman, Satakunta, Kaisa Rajalaakso, Egentliga Finland, Andrea Södergård, Åboland, Emma Peura, Tavastland, Johanna Juslin, Sydöstra Finland, Eveliina Pasanen, Helsingfors och Nylands distrikt, Linda Johansson, Åland

Finlands Röda Kors koordinerar årligen den nationella kampanjen mot rasism i Finland.

 

 

Nyheter

Inga nyheter just nu.

Evenemang

Inga händelser just nu.

Foruminlägg

Inga foruminlägg just nu