Verksamhetsformer

BLODGIVNINGAR

Mera information tfn 0800 05601 och www.blodtjanst.fi.

TRADITIONELL VÄNVERKSAMHET

Avdelningens traditionella vänverksamhet består av personliga vänner som besöker ensamma äldre och gemensamma sångstunder på äldreboenden i Kyrkslätt.
Om du vill komma med på sångstunderna, vill vara personlig vän eller själv är i behov av en personlig vän från Röda Korset kan du kontakta Ulla Ahlgren: uahlgren.bisar(at)gmail.com eller Barbro Henriksén: barbro.henriksen(a)kolumbus.fi eller 040-704 2967. Kontakta Anja Sandholm: sandholmanja(a)gmail.com eller 040-538 3910 om du vill delta i Valkokultas sångstunder.

VÄNVERKSAMHET FÖR NYANLÄNDA

Om du vill vara personlig vän till en person som har bosatt sig i Kyrkslätt kan du kontakta Henrika (Ika) Malmström: ikaw(a)kolumbus.fi eller tfn 040-542 6602.

FÖRSTA HJÄLPEN och BEREDSKAP -GRUPPEN

Kontakta FRKKyrkslatt(a)gmail.com eller 050-3703706 om du är intresserad av gruppens verksamhet eller kom till ett av våra möten den första eller sista torsdagen i månaden. 

BLI MEDLEM

Genom att vara Röda Kors-medlem i Kyrkslätt svenska avdelning stöder du den lokala Röda Kors-verksamheten i Kyrkslätt. Du får även information om Röda Korset verksamhet lokalt, nationellt och internationellt.

Du kan bli medlem här

För mera information om avdelningens verksamhet kan du kontakta ordförande Nina Malmsten, tfn 050-370 3706 eller ninamalmsten(a)hotmail.com