Utbildare i första hjälpen

Punainen Risti Ensiapu
Fotograf: Punainen Risti Ensiapu
Punainen Risti Ensiapu
Fotograf: Punainen Risti Ensiapu
Punainen Risti Ensiapu
Fotograf: Punainen Risti Ensiapu
Punainen Risti Ensiapu
Fotograf: Punainen Risti Ensiapu
Punainen Risti Ensiapu
Fotograf: Punainen Risti Ensiapu

Utbildningsmaterial och aktuell information för utbildare i första hjälpen och hälsokunskap

Välkommen till Utbildare i första hjälpen sidor.

Sidorna fungerar både som informationskanal och materialbank. Materialet på dessa sidor kan fungera som stöd för utbildaren på första hjälp kurs.

Vi hoppas att du ger respons och utvecklingsidéer om sidorna och materialet, så att vi kan stöda dig på ditt jobb på bästa möjliga sätt.

Du kan kontakta Pilvi Kyrönlahti bäst via epost (fornamn.efternamn@rodakorset.fi) Du kan även lämna ris eller ros via responsblanketten: https://www.lyyti.fi/questions/cb455f8b96

Vi informerar på Nyheter-sektionen över aktuella meddelanden och de nyaste och uppdaterade anvisningarna. Det rekommenderas, att du granskar nyheterna varje vecka.

 

FINLANDS RÖDA KORSETS 19. FÖRSTA HJÄLPEN OCH AKUTVÅRD-SYMPOSIUM ORDNAS 7-8 FEBRUARI 2019 I HELSINGFORS, I HOTELL SCANDIC PARK VISION

Förutom olyckor och sjukdomsanfall har olika slags hotande  situationer ökats i samhället och berör både individer och samfundet. Hur ser beredskapen ut av vanliga medborgares synvinkel?  Hur bereder myndigheterna och andra olika fasetter mot radikalisering och andra hot? Eller hur fungerar man i en katastrof som första hjälpare eller yrkesman?

Kom och lyssna på sakkunniga om beredskap och första hjälpens nya riktningar i interaktiva sessioner. Utöver symposiumprogrammet erbjuds en mångsidig utställning, där du kan hitta tips för din första hjälpen-undervisning. En del av utställningsandelningarna har engagerande aktiviteter, där deltagarna får utmana sig och sina kunskaper. Första hjälpen-symposium är riktad för alla som är intresserade av första hjälpen och akutvård.

Föreläsarna är sakkunniga i sina bransch och i år lovas det även genomvetenskapligt perspektiv om ämnen.

Hotell Scandic Park Vision finns på Mannerheimvägen 46, 00260 Helsingfors          

Deltagaravgift: Priset av symposium är 410 €, priset för en snabb reserverare är 370€ t.om. 31.12.2018. Priset innehåller symposiums föreläsningar, frukost, lunch och kaffe på båda symposiumdagar samt andra material. Om du väljer faktura, skickas den inom 2 veckor efter anmälning. Betalningstid är 14 dagar från faktureringsdagen. Dröjsmålsränta är 7 procent.

Annuleringar: Anmälningen är bindande. Av anmälningar annulerade före 31.12.2018 debiteras 60€ behandlingsavgift. Om deltagande i symposium annuleras 1.1.2019-15.1.2019 faktureras 50% av priset, efter 15.1.2019 faktureras hela priset. Om deltagaren byts, skall arrangören meddelas direkt. Eventuella annuleringar eller namnbyte skall göras skriftligt per e-post: anna.veirto@redcross.fi                                                                                    

Inkvartering: Inkvartering sköter varje deltagare själv.                                          

Anmälning: Du kan anmäla dig via följande länk: https://www.lyyti.fi/reg/19_Ensiapu_ja_ensihoitosymposiumi_9427 .    

Tilläggsinformation: Tilläggsinformation får du av anna.veirto@redcross.fi                                                                                          

Nyheter

Giftinformationscentralen svarar dygnet runt på frågor om förebyggande och behandling av akuta förgiftningar. Samtalen besvaras av farmaceuter som är specialutbildade inom toxikologi. Giftinformationscentralen som upprätthålls av HUS betjänar hela landet och ger råd både till allmänheten och personal inom hälso- och sjukvården.

Från och med oktober 2018 kan man ringa Giftinformationscentralens nya avgiftsfria telefonnummer 0800 147 111. Det går fortfarande att nå Giftinformationscentralen på det tidigare telefonnumret 09 471 997.

Hjälpförfarandet i trafikolyckor - utbildareutbildning är kompletterande utbildning avsedd för bilskolalärare, som är planerat och förverkligas av Röda Kors Första Hjälpen. Utbildare i trafik första hjälpen (UTF) -utbildning ger beredskap och behörighet att utbilda "Hjälpförfarandet i trafikolyckor"-sektionen med hjälp av lärdomsmaterial producerat av FRK som en del av bilskolornas körkortsutbildning. Utbildningens syfte är att öka de blivande förarnas beredskap och kunskap att påbörja första hjälpen i trafikolyckor.

Punainen Risti Ensiapu och Suomen Ensiapukouluttajat ry fortsätter med gemensam Next Level - turné. Turnén stannar på två orter under hösten 2018.

Alla UHF, ULF och UTF är välkomna till kvällarna i Helsingors och Kuopio. UHF-turnén ordnas i Helsingfors i Röda Korsets utbildningsutrymmen (Hietaniemenkatu 7 B, 5 tr) 3.10.2018 kl 18-20 och i Kuopio 12.11.2018 (stället meddelas närmare).

Evenemang

Inga händelser just nu.

Foruminlägg

Inga foruminlägg just nu